Botsing tussen KFOR en Serviërs in Kosovo

Bij een botsing tussen boze Serviërs en soldaten van de vredesmacht KFOR zijn gisteren in een dorp in het zuiden van Kosovo aan beide kanten gewonden gevallen: veertien Serviërs en twaalf KFOR-militairen liepen letsel op.

De schermutselingen braken los toen Amerikaanse KFOR-soldaten bij een huiszoeking in het dorp Ševce, zestig kilometer ten zuiden van Priština, twee handgranaten aantroffen in de woning van een Serviër. Honderdvijftig Servische dorpelingen omsingelden het huis en weigerden de militairen door te laten. Vervolgens maakten in een naburig dorp nog eens driehonderd Serviërs zich op naar Ševce te trekken. Poolse KFOR-soldaten wierpen daar een wegversperring op om hen tegen te houden. Bij gevechten in Ševce liepen elf Amerikaanse soldaten militairen verwondingen op bij hun poging de omsingeling van de Servische dorpsbewoners te doorbreken. Ze werden met knuppels geslagen of door stenen getroffen. De meeste Serviërs raakten gewond door de rubberkogels die de Poolse militairen van de vredesmacht bij de wegversperring afvuurden. Bij de wegversperring werd ook een Pool gewond. De hele confrontatie duurde acht uur.

Het Joegoslavische persbureau Beta gaf een andere lezing van de incidenten. Het meldde dat de Amerikanen de Serviër in wiens huis de handgranaten waren gevonden, arresteerden en afvoerden naar hun KFOR-kamp, en dat het bij dit kamp tot schermutselingen kwam. De Serviër werd, aldus Beta, door zijn dorpsgenoten bevrijd. Daarop zouden de Amerikanen honden hebben losgelaten op de menigte. Die reageerde door eigen honden op de Amerikanen af te sturen en de KFOR-militairen met knuppels te lijf te gaan. De bevrijde man werd daarop weer ingerekend.

Bij botsingen in Kosovo zijn nog niet eerder zoveel gewonden aan KFOR-zijde gevallen sinds de vredesmacht in juni vorig jaar de regio binnentrok. Het treffen was het eerste sinds de rellen in Kosovska Mitrovica in het noorden van Kosovo. Daar woont de grootste concentratie Serviërs in Kosovo – rond twintigduizend. De op één na grootste concentratie – rond tienduizend zielen – woont in het zuiden van Kosovo, in en rond Ševce, niet ver van de grens met Macedonië.

De bevelhebber van KFOR, de Duitse generaal Reinhardt, heeft gisteren gewaarschuwd voor ,,het grote gevaar'' van nieuwe onrust in het zuiden van Servië, langs de grens met Kosovo. Hij pleitte voor sluiting van de grens, opdat er een eind komt aan de infiltratie van Albanese Kosovaren die in Zuid-Servië willen vechten tegen de Servische politie en om een eind te maken aan de wapensmokkel. (AP)

dossier: www.nrc.nl