Allochtonendebat bereikt Kamer

Het debat over de multiculturele samenleving krijgt volgende week een politiek vervolg als Kamer en een zware kabinetsdelegatie zich eraan zullen wagen.

Het debat over de integratie van allochtonen in Nederland heeft de plenaire zaal van de Tweede Kamer bereikt. De fractievoorzitters in de Kamer willen hierover volgende week een ,,breed debat'' voeren met een zware delegatie uit het kabinet. Een rechtstreeks debat van fractieleiders en kabinet wordt doorgaans slechts enkele keren per jaar gevoerd.

Het initiatief voor een debat tussen fractievoorzitters is afkomstig van de PvdA-fractie, die vorige week in het defensief was gedwongen door VVD-leider Dijkstal. Op een VVD-bijeenkomst in het Brabantse Cuyk en in een vraaggesprek in NRC Handelsblad had Dijkstal scherpe verwijten gemaakt aan het adres van coalitiepartner PvdA die ,,afwezig'' zou zijn bij het nemen van maatregelen om de integratie van minderheden in Nederland te bevorderen.

In de PvdA-fractie is gisteren vastgesteld dat het tijd wordt voor een publieke bijdrage van fractieleider Melkert aan het debat over de multiculturele samenleving. Besloten werd de overige fractieleiders in de Kamer uit te dagen tot een plenair Kamerdebat. Voordat Melkert gistermiddag in de Kamer om dit debat vroeg, had hij de overige fracties van dit voornemen op de hoogte laten brengen. In de Kamer kreeg hij vervolgens onmiddellijk de gevraagde steun voor het houden van een plenair `voorzittersdebat'.

PvdA'er Melkert vroeg gistermiddag om een debat met minister Van Boxtel (Grotestedenbeleid en Integratie). Van Boxtel zou te traag handelen bij het wegwerken van wachtlijsten voor taallessen aan allochtonen die al langer in Nederland verblijven. Vorig jaar september, bij de algemene beschouwingen, had de Kamer via een PvdA-motie aan Van Boxtel gevraagd hiervoor concrete maatregelen te nemen. Van Boxtel had toegezegd hiermee vóór 1 april te komen, maar onlangs liet hij de Kamer in een vierregelig briefje weten meer tijd nodig te hebben.

Het verzoek van Melkert aan Van Boxtel kreeg vervolgens bijval van andere fractieleiders. CDA-leider De Hoop Scheffer stelde dat, behalve Van Boxtel, ook minister Hermans (Onderwijs) en staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) aan het debat zouden moeten deelnemen. VVD-leider Dijkstal zei bovendien ook staatssecretaris Adelmund (Onderwijs), minister Vermeend (Sociale Zaken) en staatssecretaris Cohen (Justitie) achter de regeringstafel te willen zien. SP-leider Marijnissen vroeg om de aanwezigheid van premier Kok bij het debat.

De fractieleiders hadden gisteren niet van tevoren met elkaar afgestemd welke bewindslieden zij naar de Kamer zouden willen roepen. De D66-fractie is ervoor beducht dat alle kritiek op gebrek aan resultaat bij het integratiebeleid zich keert tegen hun partijgenoot minister Van Boxtel. VVD-leider Dijkstal hoopt partijgenoot Hermans op Onderwijs te kunnnen ontzien en hecht om die reden aan een bijdrage in het debat van de PvdA'ers Adelmund, Vermeend en Cohen.

Kamervoorzitter Van Nieuwenhoven stelde vast dat het debat, met alle verzoeken om de aanwezigheid van diverse bewindslieden, ,,wel erg ingewikkeld'' te organiseren zou zijn. De Kamervoorzitter komt morgen met voorstel over het tijdstip van het debat en het aantal deelnemers van de zijde van de regering.

SP-leider Marijnissen toonde zich ,,aangenaam verrast'' dat de PvdA een breed debat in de Kamer wil voeren over het integratiebeleid. ,,Ik ben al een poosje teleurgesteld over het feit dat de discussie in de Kamer over minderheden zo verkokerd wordt gevoerd'', als Marijnissen.

Woordvoerder Schutte (RPF/GPV) noemde het ,,ongetwijfeld goed dat debatten die in de samenleving plaatsvinden ook hier plaatsvinden'', maar hij zei beducht te zijn voor een teleurstellende afloop van een breed Kamerdebat. ,,Het onderwerp minderhedenbeleid is onbegrensd naar zijn aard'', aldus Schutte. ,,Als het een onbegrensd debat wordt, kan het nooit bevredigend aflopen.''

Aanleiding voor het komende Kamerdebat tussen de fractieleiders en een kabinetsdelegatie is het essay `Het multiculturele drama' van Paul Scheffer. Dit essay heeft een maatschappelijk debat op gang gebracht, vooral gevoerd in de media en opdiverse zaalbijeenkomsten in het land. Hierbij werd vastgesteld dat politici zich afzijdig hielden van dit debat.

Een letterlijke weergave van de discussie in de Kamer over een komend `fractieleidersdebat' is te lezen via www.nrc.nl/DenHaag.