Werkloosheid EU stabiel

De werkloosheid in de elf landen die de eurozone vormen, heeft in de winterperiode weinig schommelingen vertoond. In februari was, net als in januari, 9,5 procent van de beroepsbevolking werkloos. In dezelfde periode in 1999 bedroeg de werkloosheid nog 10,3 procent. De hele Europese Unie kende een werkloosheid van 8,8 procent, ofwel 15 miljoen werklozen. In februari vorig jaar lag dat percentage op 9,5. Uit de vanmorgen verstrekte cijfers van Eurostat blijkt dat Luxemburg en Nederland er het beste voorstaan.