VS buigen zich over Nieuwe Economie

De Amerikaanse president Clinton wil morgen in het Witte Huis een conferentie houden over de Nieuwe Economie. Op de bijeenkomst zullen economen en bestuurders van bedrijven aan het woord komen over wat Clinton eerder dit jaar omschreef als ,,belangrijke economische vraagstukken die in het vooruitzicht liggen''. Veel van de onderwerpen die tijdens de conferentie ter sprake komen, zijn aangesneden door actievoerders die vorig jaar december een bijeenkomst van de Wereldhandelsorganisatie in Seattle verstoorden. Ze vinden dat de minderbedeelden te weinig kunnen profiteren van de huidige bloei van de wereldeconomie. Volgende week worden de actiegroepen verwacht bij het voorjaarsoverleg in Washington tussen het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank. (AP)