Vocale schoonheid bij Bach en Weill

Het oeuvre van Bach voerde dit seizoen de boventoon in de `Classicisme-serie' van de Matinee op de vrije zaterdag. Het was Philippe Herreweghe die in het najaar de spits afbeet met Bach-cantates, en onder zijn leiding rondden het Radio Kamerorkest en Collegium Vocale Gent de serie afgelopen zaterdag cyclisch af met opnieuw een tweetal cantates, gepaard aan het Berliner Requiem van Weill.

Op het eerste gezicht is het niet eenvoudig een parallel te trekken tussen Bach en Weill die dieper gaat dan het feit dat Weill (1900-1950) precies twee eeuwen na Bach (1685-1750) overleed, zodat dit jaar beider sterfdag wordt herdacht. Onder de oppervlakte bezit de opzet van Weills Requiem echter wel degelijk overeenkomsten met Bachs cantates. Weill studeerde bij Bach-adept Busoni, en zijn Requiem sloot in de opeenvolging van koralen, koorstukken en het tweetal `recitativische' Berichten wonderwel op Bachs werken aan.

De actieradius van Herreweghe beslaat al lang niet meer alleen de oude muziek, en juist zijn voeling met muziek van nul tot nu leidde tot een blik op Bach en Weill die hun overeenkomstigheden van binnenuit naar buiten bracht. Herreweghe's visie op Bach is dan ook geen rigide `authentieke' visie. Veerkrachtig en vibrerend spel kenmerkte het Radio Kamerorkest in de cantates Ich hatte viel Bekümmernis en Ich steh mit einem Fuss im Grabe, waarbij Herreweghe voorging in een natuurlijke benadering van Bachs melodische weefsels.

In Ich hatte viel Bekümmerniss waren het vooral bas David Wilson-Johnson, vorige week bejubeld in Messiaens Saint Francois d'Assise, en alt Sarah Connolly die vervoerden. Tenor James Taylor en sopraan Lorna Anderson kampten aanvankelijk met een zoekende intonatie, waardoor hun bijdragen wegvielen tegen de grote kwaliteiten van het Collegium Vocale Gent. Voortgestuwd door Herreweghe's ervaring met en gevoel voor vocaal lijnenspel, zong het Bachs koren en koralen met een fluwelen helderheid, waarna het mannenkoor Weills zo schrijnende Ballade vom ertrunkenen Mädchen verhief tot een kort maar gedenkwaardig hoogtepunt van vocale eenheid en welluidendheid.

Concert: Radio Kamerorkest/Collegium Vocale Gent o.l.v. Philippe Herreweghe. Werken van Bach en Weill. Gehoord: 1/4 Concertgebouw, Amsterdam. Radio 4: 5/4, 20 uur. Nederland 3: 16/4, 13 uur.

    • Mischa Spel