Theoloog Den Heyer vrijgepleit

De synode van de Gereformeerde Kerken ziet definitief af van maatregelen tegen de theoloog prof. dr. C. den Heyer. De kerkvergadering concludeerde gisteren in Lunteren opnieuw dat Den Heyer in zijn boek Verzoening. Bijbelse notities bij een omstreden thema binnen de theologische ruimte is gebleven die een gereformeerd hoogleraar heeft.

In zijn boek plaatst Den Heyer vraagtekens bij de klassieke gereformeerde verzoeningsleer. Die zegt dat Jezus door aan het kruis te sterven de zonden van de hele wereld op zich heeft genomen. Den Heyer bestrijdt dat het Nieuwe Testament zich in die zin uitlaat.

De synode verwijt Den Heyer nog wél dat hij niet zorgvuldig genoeg te werk is gegaan en dat hij zich te weinig rekenschap heeft gegeven van het belijden van de kerk.

De kerkvergadering ging na een emotioneel debat van vijf uur akkoord met het advies van de meerderheid van de commissie die de behandeling van de bezwaarschriften tegen Den Heyers omstreden boek had voorbereid.

Acht van de 64 synodeleden deelden de mening van de minderheid van de commissie. Die is van oordeel dat de publicatie in strijd is met het formulier dat Den Heyer bij zijn aanstelling tot hoogleraar van de Theologische Universiteit in Kampen heeft ondertekend. Den Heyer heeft met zijn boek de kerk beschadigd, aldus de minderheid, en kan haar leden op een dwaalspoor brengen.

Drie jaar geleden verklaarde de synode van de Gereformeerde Kerken geen reden te zien in actie te komen tegen Den Heyer. Prompt stak er een storm van protest op waarna nader onderzoek volgde.

Den Heyer reageert opgelucht op het synode-besluit. Hij zegt een theologische autobiografie over de affaire te zullen schrijven, waarin hij het thema verzoening in een breder kader wil zetten.