Stuurgroep bepleit meer herindeling

Gemeenten moeten globaal even groot zijn om optimaal te kunnen samenwerken. Die samenwerking is noodzakelijk om het publieke belang zo goed mogelijk te kunnen behartigen.

Voorwaarde is, dat gemeenten wel tegen elkaar opgewassen zijn. Als maat en schaal van samenwerkende gemeenten voor het noodzakelijke evenwicht moeten worden aangepast, dan is gemeentelijke herindeling noodzakelijk.

Dat is de conclusie van de Stuurgroep Krachtige Gemeenten, die gisteren het rapport `Gemeenten: Méér dan lokaal bestuur' aan minister De Vries (Binnenlandse Zaken) heeft aangeboden. De stuurgroep heeft analyses gemaakt van knelpunten in gebieden waar de laatste jaren géén herindeling is geweest, zoals de Achterhoek, West-Friesland, Noord-Limburg, Duin- en Bollenstreek/Leiden, Zeeuws-Vlaanderen en Utrecht-Oost.

Eén van de belangrijkste conclusies luidt dat centrumgemeenten moeten worden versterkt. Centrumgemeenten in de genoemde gebieden, zoals Venlo en Leiden hebben nu onvoldoende draagvlak, ruimte en omvang om een echte centrumgemeente te kunnen zijn. De provincie moet voor deze gemeenten een stevige steun in de rug zijn, terwijl het rijk op zijn beurt moet zorgen voor een `robuuste' financiële impuls voor gemeentelijke herindelingen en een `startpakket' voor de nieuw gevormde gemeente. Dat pakket moet uit een aantal ondersteunende diensten bestaan.

De stuurgroep wijst er op dat aanpassing van de gemeentelijke indeling onontkoombaar is in de Leidse regio. Leiden wil dat een groot deel van het gebied onder één gemeentelijke autoriteit gaat vallen, maar de andere gemeenten willen dat niet en verwachten alleen iets in verbeterde en intensievere samenwerking. De standpunten verschillen dermate dat nu de provincie aan zet is, zo stelt voorzitter De Zeeuw van de Stuurgroep. Als dat niets oplevert moet de rijksoverheid ingrijpen.

De CDA-Kamerfractie toonde zich gisteren al onaangenaam verrast over de uitkomsten van het onderzoek naar `regiofoto's' van genoemde herindelingsgebieden. Woordvoerster Van der Hoeven noemt het rapport een `bestuurlijke voetzoeker' en wijst er op dat volgens de wet niet het rijk, maar de provincie herindelingsinitiatieven neemt. Volgens haar dreigt De Vries zich aan de gemeentelijke herindeling `te vertillen'. ,,Het lijkt er steeds meer op dat Paars herindeling als doel op zich heeft verklaard, zonder serieus te kijken naar de juiste bestuurlijke maat en het draagvlak onder bevolking en gemeentebestuur.''