Slachthuis claimt 24,5 miljoen

Een uit de hand gelopen incident in het plaatselijk slachthuis heeft er na twintig jaar procederen toe geleid dat de gemeente Eindhoven inmiddels een schadeclaim van 24,5 miljoen gulden aan de broek heeft. Het einde van de juridische strijd is volgens de raadman van de eisende partij, mr. M. Houben, nog niet in zicht.

In de zomer van 1979 verbood Eindhoven slachterij Roggen nog langer gebruik te maken van het gemeentelijk slachthuis. Roggen zou een veewagen met beren, mannelijke varkens, hebben gelost hoewel dat niet was toegestaan.

Enige tijd daarna ging slachterij Roggen failliet. Bovendien werd de eigenaar persoonlijk failliet verklaard. De rechtbank oordeelde in een door Roggen aangespannen procedure dat de gemeente hem ten onrechte voor onbepaalde tijd de toegang tot het slachthuis had ontzegd.

Eindhoven hoefde van de rechter echter alleen maar schadevergoeding aan de slachterij te betalen als aangetoond kon worden dat er een rechtstreeks verband bestond tussen de uitsluiting en het faillissement. Daar procederen de partijen nog steeds over. Onafhankelijke deskundigen stellen volgens Houben dat er wel degelijk sprake is van oorzaak en gevolg. (ANP)