Schotse hooglander

In het artikel over de op zichzelf zeer trieste verwonding van een baby, veroorzaakt door een Konikpaard in natuurgebied De Kleine Weerd (NRC Handelsblad, 15 maart), staan enkele opmerkingen die correctie behoeven:

Schotse hooglanders en Galloway-runderen zijn normale huisveerassen in Schotland: hun gedrag verschilt niet van dat van andere zoogkoeien die in Nederland worden gehouden. Wel verschillen zij van bijvoorbeeld Franse vleesrassen (zoals onder andere Blonde d'Aquitaine): zij nemen genoegen met een veel kariger menu. Daardoor zijn zij geschikt om natuurterreinen kort te houden. Het is echter een fictie hen half-wild te noemen: zij worden dit hoogstens door gebrek aan persoonlijke verzorging, die boeren in Schotland wel geven aan hun soortgenoten, zo is mijn ervaring.

De zin dat zij `robuust genoeg zijn om zonder verzorging buiten te lopen' is evenzeer een fictie: ook zij zijn bijvoorbeeld vatbaar voor veeziekten en dienen verzorgd te worden (vaccinaties en dergelijke). Het ongeluk had evengoed kunnen plaatsvinden als de ouders van de baby door een weide met vee van een ander ras hadden gelopen. Jaarlijks raken diverse (misschien wel tientallen) vleesveehouwers in Nederland gewond door soms agressief huisvee.

Het artikel dat begon met de melding van een tragisch ongeluk is uiteindelijk een reclameverhaal voor natuurbegrazing door `halfwilde dieren' geworden. De waarschuwing bij de ingang van natuurterreinen is dan ook zeer op zijn plaats.

    • Drs. J.A. van Heek
    • Beheerder Div. Natuurterreinen