Rechter: afromen varkensrechten niet verboden

De overheid mag van iedere transactie tussen varkensboeren zestig procent van de verhandelde dieren afnemen. De Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV) had daar een kort geding over aangespannen, omdat de bond stelt dat uit een arrest van een eerdere rechtzaak tegen de varkenswet zou blijken dat het zogenoemde `afromen' van varkensrechten onrechtmatig is. De Haagse rechter Van Delden meende vanmorgen echter dat de staat wel degelijk het recht heeft varkens af te nemen.