Moederschap

In NRC Handelsblad van 30 maart las ik het interview met staatssecretaris Verstand van Emancipatiezaken. Opnieuw, net als in de hoogtijdagen van het `hedendaags feminisme', is er sprake van vrouwenhaat. Of beter, moederhaat en kinderhaat. Van overheidswege. Het is de vrouw van nu, als ze moeder is, niet toegestaan zich te bezinnen op moederschap, gezin en opvoeding en gehoor te geven aan haar gevoel en intuïtie: ,,weg met het eeuwige schuldgevoel'' dicteert Verstand, en niet zo `zeuren'. De vrouw móet werken – ook als het niet leuk is, ze móet economisch zelfstandig zijn, ,,kinderen zijn maar even klein''. Je hoort de staatssecretaris bijna spinnen van welbehagen nu ze haar standpunt over de vrouw – haar ,,nut voor de samenleving'', haar juiste gevoel en haar juiste houding – naar voren heeft gebracht.

    • Truus Fraaije