`Meer toezicht op geldstromen'

Internet, mobiele telefonie en de euro hebben het betalingsverkeer hard doen groeien. De liberalisering van de financiële markten heeft daarbij eveneens een grote rol gespeeld. De Nederlandsche Bank (DNB) moet haar toezicht op de diverse geldstromen dan ook flink uitbreiden. Dat zei H. van der Wielen, onderdirecteur van de centrale bank en verantwoordelijk voor het betalingsverkeer, gisteren op een congres in Scheveningen.

Vooral de stormachtige technische ontwikkeling in de informatie- en communicatiewereld eist dat DNB alert is. Handige ondernemers gaan immers de concurrentie aan met de banken, vooral bij digitale producten, zo constateerde Van der Wielen.

Ze wees op het gevaar van deze tijd: ,,In een wereld waarin de financiële stromen zoveel sneller, omvangrijker, mondialer en volatieler zijn geworden, zijn betaalsystemen de routes waarlangs besmettingen van het ene financiële systeem naar het andere worden overgebracht.'' Daarom gaat DNB eisen stellen voor een veilig, betrouwbaar en efficiënt betalingsverkeer.

Deze voorwaarden gelden vooral het internationale verkeer, dat onder meer door de komst van de euro veel intensiever is geworden. Bovendien gaat DNB meer rekening houden met dwarsverbanden tussen banken en financiële dienstverleners. DNB verlangt daarom een duidelijk overzicht om haar toezicht te kunnen uitvoeren, zo maakte Van der Wielen duidelijk. Overigens onderstreept zij dat niet elk risico volledig kan worden uitgebannen. (ANP)