Kavelverkoop

`De gemeente Enschede gaat jaarlijks bouwkavels per opbod verkopen. Niet iedereen vindt dat een goede ontwikkeling', aldus bericht NRC Handelsblad (1 april). In ieder geval is het een ontwikkeling waarbij de overheid het beginsel dat alle burgers gelijke rechten hebben loslaat: minder draagkrachtigen worden direct gediscrimineerd. In een tijd waarin zelfs indirecte discriminatie niet meer toelaatbaar geacht wordt, lijkt me dit onhoudbaar.

    • L.C.P. Kanen