IMF: nog hogere groei in eurozone

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft de prognose voor de economische ontwikkeling in de landen die meedoen aan de euro verhoogd. Het IMF gaat nu voor 2000 uit van een groei van 3,3 procent, een vol procentpunt meer dan in 1999.

Voor de gehele wereldeconomie voorziet het IMF een groei van 4,2 procent, met de Verenigde Staten als koploper. Vorig jaar oktober ging het IMF nog uit van een vooruitgang in de eurozone van 2,8 procent. Volgens een gisteren gepubliceerd IMF-rapport over de eurozone valt de groei groter uit dan tot nu toe is voorspeld.

Negatieve risico's liggen vooral in de onzekerheid over het tijdstip en de omvang van een mogelijke economische terugslag in de Verenigde Staten. De groei in de VS wordt geraamd op 4,3 procent, tegen 4,1 procent in 1999. In 2001 vlakt de Amerikaanse groei af tot 3 procent.

De inflatie in het eurogebied zal toenemen van gemiddeld 1,2 procent vorig jaar tot 1,7 procent in 2000. Maar aan het eind van dit jaar zal het tempo van de geldontwaarding terugzakken tot 1,5 procent op jaarbasis. Het blijft daarmee ruim binnen de door de Europese Centrale Bank gehanteerde norm voor prijsstabiliteit: een inflatie van hooguit 2 procent.

Het IMF vindt dat de euro sterk is ondergewaardeerd gezien de komende periode van ,,robuuste economische expansie''. De Europese munteenheid zou de komende drie á vier jaar met 30 procent in koers moeten stijgen tegenover de dollar, zo schat het fonds.

Een koersstijging van de euro is ,,te verwachten en wenselijk'', dat laatste mede doordat de inflatiedruk dan afneemt en de rente minder stijgt.

Het lage koerspeil van de euro is voor de wereldeconomie een slechte zaak, omdat daardoor de onevenwichtigheden in de internationale handel toenemen. Het fonds doelt daarmee vooral op het forse tekort op de Amerikaanse handelsbalans, dat door de relatief hoge koers van de dollar steeds groter wordt.

Andere landen kunnen hun producten goedkoper naar de VS uitvoeren, maar voor Amerikaanse bedrijven wordt exporteren juist moeilijker. (ANP, Reuters)