Serviërs Kosovo staken boycot VN

De leiders van de Servische gemeenschap in Kosovo zijn na een boycot van een half jaar bereid met het VN-bestuur in Kosovo samen te werken. Alleen de Serviërs in de verdeelde stad Mitrovica zijn tegen het opgeven van de boycot.

Op een zitting van de Servische Nationale Raad – het vertegenwoordigende lichaam van de Servische gemeenschap in Kosovo – werd gisteren in het orthodoxe klooster van Gracanica besloten weer zitting te nemen in de Interim Administratieve Raad. Die raad is het hoogste orgaan in Kosovo waarin de diverse bevolkingsgroepen met het VN-bestuur UNMIK samenwerken.

De raad, een overlegorgaan zonder uitvoerende macht waarin alle bevolksgroepen van Kosovo zijn vertegenwoordigd, werd door de Serviërs sinds september geboycot uit protest tegen de wraakacties van Albanezen tegen de Servische gemeenschap van Kosovo.

De hervatting van de samenwerking is gebonden aan voorwaarden: volgens de orthodoxe pope Sava Janjic, de woordvoerder van de Servische Nationale Raad, zal de vertegenwoordiger van de Serviërs alleen als waarnemer bij zittingen van de Interim Administratieve Raad aanwezig zijn en wel voor een proefperiode van drie maanden. In die tijd moeten concrete maatregelen worden genomen op terreinen die de Serviërs aangaan.

Als die maatregelen uitblijven, zullen de Serviërs hun vertegenwoordiger terugtrekken en hun boycot hervatten, zo maakte Vader Sava gisteren duidelijk. De Serviërs eisen betere veiligheidsmaatregelen om hen te beschermen tegen de Albanezen, een eigen radiostation en geld voor de terugkeer van Serviërs die Kosovo zijn ontvlucht.

De beslissing van de Servische Nationale Raad werd gisteren onmiddellijk toegejuicht door de chef van het VN-bestuur, Bernard Kouchner, die sprak van ,,een moedige stap'', maar veroordeeld door Oliver Ivanovic, de leider van de Servische gemeenschap in Kosovska Mitrovica, de verdeelde stad in het noorden van Kosovo die de afgelopen maanden voortdurend het toneel is geweest van botsingen.

Ivanovic hekelde het besluit van ,,een klein groepje mensen'' die ,,een grote verantwoordelijkheid'' op zich hebben genomen. ,,Een eventuele toetreding tot de [Interim Administratieve] Raad kan catastrofale consequenties hebben voor de Serviërs in Kosovo'', aldus Ivanovic. Hij vond medewerking van de Serviërs met het VN-bestuur een legitimering van een situatie die voor de Serviërs onaanvaardbaar is. (Reuters, AFP)