PDI-P duldt geen concurrentie voor `moeder' Mega

De Strijdende Democratische Partij van Indonesië (PDI-P) heeft Megawati Soekarnoputri zaterdag bij acclamatie herkozen als voorzitter. Het congres in Semarang, Midden-Java, liet het aan Megawati over een nieuw partijbestuur samen te stellen. Haar rivalen hebben daarin geen plaats gekregen.

Het congres besloot Megawati, sinds oktober vice-president van Indonesië, alvast kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2004. De zeven dagen durende partijbijeenkomst leek vooral bedoeld om de rijen te sluiten rond Megawati en haar een optimale uitgangspositie te bezorgen voor de volgende verkiezingen.

Slechts drie van de ruim driehonderd afdelingsdelegaties kandideerden anderen dan de zittende voorzitter. Twee noemden de tekstschrijver, filmer en krantenmaker Eros Djarot en één de jurist prof. Dimyati Hartono. De eerste was jarenlang persoonlijk adviseur van Megawati, de tweede was lid van het deze week vervangen partijbestuur.

Zaterdag stond het congres twee keer voor een wezenlijke keuze. Aangezien de delegaties niet geheel unaniem waren over Megawati's kandidatuur moest men kiezen tussen een hoofdelijke stemming en benoeming bij acclamatie. De voorzitter van het congrespresidium vroeg voorstanders van acclamatie op te staan. Toen 90 procent van de afgevaardigden juichend op stoelen klom, vergat hij de voorstanders van een hoofdelijke stemming hetzelfde te vragen en liet hij de hamer vallen: Megawati was opnieuw voorzitter.

Daarna moest het congres beslissen over de procedure voor de samenstelling van het partijbestuur. Een ruime meerderheid van de Commissie Organisatie had zich eerder uitgesproken voor een blanco volmacht aan de verkozen voorzitter, een minderheid had de voorkeur gegeven aan een kiescollege met vertegenwoordigers uit de provincies. Het plenum ging hierover opnieuw in debat, waarbij voorstanders van een kiescollege zich beriepen op de partijdemocratie en de voorstanders van een blanco volmacht repten van loyaliteit aan de leider. Iemand stelde voor dat degenen die voor een volmacht waren de zaal verlieten, en dat viel in goede aarde. De overgrote meerderheid van de 1.400 afgevaardigden stroomde onder het zingen van patriottische liederen naar buiten. Binnen bleven 177 mannen en vrouwen over. Zij bezwoeren het presidium vervolgens dat zij ,,even trouwe aanhangers van moeder'' waren als de anderen, maar dat zij hechtten aan zorgvuldige besluitvorming. Eros Djarot, die naar verluidt een hem aangeboden plaats in het nieuwe bestuur heeft afgeslagen, noemde deze 177 na afloop ,,de leeuwenkaders, de hoop voor de toekomst van de partij. Maar die toekomst is nog onbestemd, want de rest zijn eenden''.

Megawati selecteerde de nieuwe bestuursleden vooral op loyaliteit en regionale en religieuze diversiteit. Superminister van Economische Zaken Kwik Kian Gie is de enige zwaargewicht in het nieuwe team. `Moeder' legde ook het voorstel van een aantal afgevaardigden om – gezien haar werklast als vice-president – een sterke plaatsvervanger te benoemen, naast zich neer.