`Nina moet blijven doen waar ze goed in is'

Nina Brink blijft voorlopig aan bij World Online. Maar het aandeel daalt steeds verder. President-commissaris Bischoff arriveerde vanmorgen in Nederland. Een interview.

Victor Bischoff (53), voormalig bestuursvoorzitter van het chemieconcern Sandoz, behartigt de financiële belangen van de Sandoz Family Foundation. De president commissaris van World Online arriveerde vanmorgen in Rotterdam om uitleg te geven over de transacties en positie van topvrouw Nina Brink van World Online.

Blijft de positie van Nina Brink ongewijzigd?

,,Wij steunen Brink in haar huidige positie als voorzitter van de raad van bestuur. We zijn tot de conclusie gekomen ze moet blijven doen waar ze goed in is. Toen wij in oktober 1998 aandelen kochten in dit bedrijf was het niet meer dan 250 miljoen dollar waard en had World Online 350.000 gebruikers. Eind 1999 hadden we 1,2 miljoen abonnees. We verwachten dat dit aantal op 31 maart jonstleden verdubbeld is. Over het jaar 2000 verwachten we een omzet van 225 miljoen euro. Nina heeft laten zien dat ze een bedrijf kan opbouwen en dat moet ze vooral blijven doen.''

Het aandeel is vanmorgen opnieuw gedaald. In de financiële wereld is wel geopperd dat World Online en met name de koersontwikkeling van het bedrijf gebaat zouden zijn bij haar vertrek. Waarom blijft ze?

,,Investeerders hebben niet aangedrongen op haar vertrek. Nina heeft niks verkeerd gedaan. Zij is nog steeds de persoon die het best in aanmerking komt om het businessplan van World Online uit te voeren. Ze werkt 18 uur per dag. We hebben haar kracht en energie nodig.''

Blijft de taakverdeling dezelfde tussen Nina Brink en chief executive officer Simon Duffy?

,,Inderdaad. Van het begin af aan is afgesproken dat Nina zich richt op de strategie, de marktontwikkeling en de technologie. Simon doet de rest. Die taakverdeling blijft onveranderd.''

U heeft in de afgelopen week verschillende indringende gesprekken gevoerd met Nina Brink. Wat is daarin besproken?

,,Wij hebben gesproken over de transparantie van haar aandelentransacties. Daarover is duidelijkheid gecreëerd. Dat is het belangrijkste. Daarnaast hebben we zaken doorgesproken die direct betrekking hebben op de business. Mogelijke acquisities bijvoorbeeld. Die informatie is vertrouwelijk.''

Brink heeft vanmorgen verklaard dat ze het gevoel had dat de zekerheid van een aandelenverkoop in december het beste was voor haarzelf en haar familie. Maar zij heeft met haar verkoop toch weinig vertrouwen getoond in haar onderneming?

,,Het is moeilijk om de gedachten te raden van andere mensen. Nina heeft in december goed geld gekregen voor haar bezittingen. Ze heeft ervoor gekozen haar risico's te spreiden. Zelf zou ik misschien iets anders gedaan hebben, maar ik respecteer haar beslissing. Ik wijs u erop dat Brink met haar huidige belang in World Online nog steeds veel geld in het bedrijf heeft zitten.''

Wat zijn de problemen die u als raad van commissarissen nu nog op zeer korte termijn moet oplossen?

,,Naar mijn idee is het onmogelijk dat World Online een maand geleden een fantastisch bedrijf was en dat vandaag ineens niet meer zou zijn. Concurrenten als Tiscali en Terra Networks zijn op dit moment op de beurs veertig tot zestig keer de verwachte omzet waard. Voor ons wordt niet meer dan 18 keer de omzet betaald.''

Werknemers van World Online zijn gedupeerd. Praat u over een schadeloosstelling?

,,I kan u nog geen uitsluitsel geven, maar ik verzeker u dat het onze aandacht heeft.''

    • Michiel van Nieuwstadt