Meerprijs paspoort niet voor gemeente

De gemeenten nemen de hogere kosten van het nieuwe paspoort niet voor hun rekening. Dat is het standpunt van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Den Haag. ,,Er kan geen sprake van zijn dat de meerkosten van het paspoort door de gemeenten worden betaald'', zegt C. Pels Rijcken, die namens de VNG betrokken is bij het paspoortproject.

Volgens Pels Rijcken is het ook uitgesloten dat gemeenten zelf opdraaien voor hogere kosten van aanvraag en uitgifte van het document. Het nieuwe paspoort moet over een jaar klaar zijn.

In het voorjaar van 1999 deelde minister Van Boxtel (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer mee dat de prijs van het paspoort voor de burger ongeveer hetzelfde zou blijven. Afgelopen zaterdag werd bekend dat de productiekosten nu al acht gulden per stuk hoger liggen dan van het huidige paspoort, onder meer als gevolg van de geavanceerde techniek (laserperforatie) die wordt gebruikt voor de beveiliging en door de overstap op centrale productie.

In een gesprek met NRC Handelsblad zei de leider van het paspoortproject, I. Ruiter, te verwachten dat de meerkosten inderdaad niet aan de gemeenten worden doorberekend. Zij verwacht dat het Rijk die gaat betalen.

De wachttijd bij centrale aanmaak is vijf dagen. ,,Wij hebben daar niet om gevraagd, maar gelet op het politieke klimaat en de technische eisen die aan het nieuwe product werden gesteld, hebben we hiermee ingestemd'', aldus Pels Rijcken. Over twee maanden wordt een proef genomen met de nieuwe productiemethode.