Kamer steunt onderzoek niet

In de Tweede Kamer bestaat geen enkele steun om nu al de antecedenten van Jorge Zorreguieta te laten onderzoeken door een historicus.

,,Ontijdig'' en ,,staatsrechtelijk onjuist'', zo oordelen woordvoerders van alle Kamerfracties over de oproep van emeritus-hoogleraar Von der Dunk, gisteren in het tv-programma Buitenhof.

PvdA'er Rehwinkel stelt dat eerst moet worden afgewacht ,,of het überhaupt tot een verloving en huwelijk komt. We moeten de prins en zijn vriendin toch echt de tijd en ruimte te gunnen om elkaar goed te leren kennen. Daarmee hoeft heus niet iedereen zich te gaan bemoeien'', meent Rehwinkel. ,,En vervolgens is het aan de regering om de politieke verantwoordelijkheid voor een aanstaand huwelijk op zich te nemen. Pas daarna is de Kamer aan zet.''

VVD'er Te Veldhuis ziet ,,geen enkele aanleiding om nu hitsig en hijgerig achter Von der Dunk aan te lopen''. Te Veldhuis: ,,Wij kennen de minister-president goed genoeg om ervan te mogen uitgaan dat hij zich terdege heeft voorbereid als hij ooit naar het parlement mocht komen met een goedkeuringswet voor een koninklijk huwelijk. Tot die tijd hebben wij als Kamer geen enkel oordeel te vellen over Máxima Zorreguieta en al helemaal niet over haar vader.''

CDA'er Hillen noemt het ,,altijd reuze interessant om geschiedenisleraren op televisie te horen praten'', maar de oproep van Von der Dunk bestempelt hij als ,,volstrekt overbodig'': ,,We gaan ook niet tegen de premier zeggen dat het kabinet op Prinsjesdag weer een nieuwe begroting moet indienen. En we gaan ook niet alvast een Kamercommissie benoemen om een advies voor te bereiden over de trouwjurk, ook al maak ik me daarover nog de meeste zorgen.'' Waarmee Hillen wil aangeven: ,,Alles op z'n tijd en ieder z'n eigen verantwoordelijkheid bij de voorbereidingen van een huwelijk.''

D66'er Scheltema meent dat ,,Von der Dunk doet alsof het kabinet zich niet de vragen zou stellen die je mag stellen bij de achtergrond van iedere toekomstige partner van de troonopvolger. Maar daarmee gaat het kabinet natuurlijk niet te koop lopen om redenen van privacy-bescherming. In een later stadium moet de Kamer als medewetgever toetsen of de regering op de juiste gronden meent de verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor een huwelijk. Maar zolang het nog niet zo ver is, gaan we daar niet over praten.''

Woordvoerder Halsema van GroenLinks noemt de opvattingen van Von der Dunk ,,voor een wetenschapper interessant maar politiek gezien onbruikbaar''. Zij ziet nu ,,geen enkele aanleiding om ook maar iets inzake Máxima te ondernemen''.