Einde Dordtsche en Maxwell in zicht

De overname van Dordtsche Petroleum en Maxwell door ABN Amro en Dresdner Bank is bijna rond. De banken lieten vanmorgen weten dat 98,3 procent van de aandelen Dordtsche en 96,6 procent aandelen Maxwell zijn aangemeld. Dordtsche is houdstermaatschappij met aandelen Koninklijke Olie, Maxwell hield aandelen Dordtsche. De enige activiteit van de maatschappijen is het doorschuiven van het dividend van de Koninklijke naar de aandeelhouders. Bij de liquidatie krijgen de huidige aandeelhouders stukken in Koninkijke Olie, waarbij voor elk aandeel Dordtsche dan wel Maxwell een aandeel Koninklijke wordt betaald. Van de waarde van dat aandeel moet een deel, ruim 3 procent, naar de fiscus. Dresdner Bank en ABN Amro houden ruim 100 miljoen gulden aan de operatie over, de fiscus incasseert circa 600 miljoen. (Redactie Economie)