Zwakzinnigen krijgen snel vereiste hulp

Drieëntwintig verstandelijk gehandicapten die dreigden met een kort geding tegen staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn), krijgen op korte termijn hulp. Het kort geding, dat maandag zou dienen, is van de baan.

Vliegenthart heeft dit gisteren na afloop van de ministerraad bekendgemaakt. Ook mag het extra geld (470 miljoen gulden) dat het kabinet de komende twee jaar al voor de gehandicaptenzorg beschikbaar had gesteld, nu al worden gebruikt voor het reduceren van de wachtlijsten. Het toezicht op de gehandicaptenzorg wordt verscherpt en de zorgverzekeraars moeten erop toezien dat de inrichtingen voor het geld meer hulp gaan leveren.

De 23 verstandelijk gehandicapten daagden in december het zorgkantoor in Drenthe voor de rechter. Dit is de verzekeraar die in een regio de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten uitvoert, waaruit de gehandicaptenzorg wordt betaald. Alle gehandicapten stonden al lange tijd op de wachtlijst voor hulp. De rechter wees de eis tegen het zorgkantoor af omdat dit al het mogelijke had geprobeerd om de hulp te kunnen bieden, maar gebonden is aan het aantal bedden dat door de staat wordt bepaald. Voor hulp moesten de gehandicapten daarom bij de staat aankloppen, oordeelde de rechter.

Vliegenthart verbindt wel voorwaarden aan de besteding van het geld. De hulpvraag van de gehandicapte moet centraal staan, initiatieven van hulpverleners dienen een aantoonbaar effect op de wachtlijsten te hebben en de inrichtingen moeten aantonen dat ze hun geld volledig aan de zorg besteden. De staatssecretaris sluit niet uit dat er nog eens zo'n vijfhonderd miljoen gulden extra nodig is voor de gehandicaptenzorg. Zij heeft dat bedrag bij het kabinet geclaimd.

Vliegenthart wil dat eerst gehandicapten met de hoogste urgentie en de langste wachttijd worden geholpen. Zoveel mogelijk moet de gehandicapte hulp buiten de traditionele inrichtingen krijgen en het extra geld dient vooral aan de hulp zelf en niet aan het wonen te worden besteed. Voor dat laatste moet betrokkene huursubsidie aanvragen.

De staatssecretaris belooft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij nu op korte termijn adequate en betrouwbare wachtlijstgegevens zal overleggen. Volgens haar zijn de huidige wachtlijsten, waarop 13.000 mensen staan, sterk vervuild. Bovendien krijgt tussen de dertig en veertig procent van hen al een of andere vorm van hulp. `Aanjaagteams' moeten vertraging bij de uitvoering van haar plannen tegengaan en vernieuwing stimuleren, aldus Vliegenthart.