Personalia

Mr. P. van Dijk wordt voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Van Dijk (57) is sinds 1990 lid van de raad. Hij volgt P. Boukema (66) op, die aan de Raad van State verbonden blijft als staatsraad in buitengewone dienst. De afdeling bestuursrechtspraak vormt het hoogste bestuursorgaan in Nederland. Alle overheidsbesluiten (lokaal, provinciaal en nationaal) kunnen er worden aangevochten.