Pensioenen

In de jaarvergadering van de Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen kregen volgens de verslagen in deze krant (24 en 25 maart) de `70-procentnorm' en de `inbouw' van de AOW veel aandacht. De 70 procent wordt veelal niet gehaald en een te hoge inbouw speelt daarbij een grote rol. Maar de krant meldt alleen een discussie over de opbouw van het pensioen, niet over de ingegane pensioenen. Heeft niemand gesignaleerd dat door de hoge inbouw de indexering – en daarmee ook de welvaartsvastheid – van het aanvullende pensioen wordt aangetast? Beperk ik mij tot het ABP: ook als de berekeningsgrondslag van het pensioen door indexering op peil wordt gehouden, zal de uitkomst van AOW plus aanvullend pensioen achterblijven.

Een `welvaartsvaste' berekeningsgrondslag levert geen welvaartsvast pensioen op. Ingegane pensioenen blijven achter bij nieuwe. Is dit nog niet tot de deskundigen doorgedrongen?

    • Mr. R.W. Asser