Nep niet ongezond

DRAAGSTERS van met siliconen gevulde borstprothesen lopen niet meer risico op het krijgen van bindweefselziekten dan vrouwen zonder borstprothesen. Dit blijkt uit een grote meta-analyse door Amerikaanse epidemiologen. De onderzoekers adviseerden de Amerikaanse federale rechter Pointer, die oordeelt over alle in de Verenigde Staten lopende claims tegen producenten van siliconen borstprothesen. De rechter wilde een wetenschappelijk onderbouwd advies over de veiligheid van siliconen borstprothesen voor de volksgezondheid (New England Journal of Medicine, 16 maart).

Begin jaren tachtig ontstond opschudding over siliconen borstprothesen: vrouwen met een borstprothese hadden het idee dat zij vaker aan ziekten zoals kanker, chronische vermoeidheid en bindweefselziekten leden. Zij zochten de oorzaak hiervan bij hun borstprothesen. De oorzaak van de bindweefselziekten zou zijn dat het afweersysteem van de vrouw zich niet alleen tegen de prothese richt, maar ook tegen het eigen bindweefsel. De bekendste auto-immuun bindweefselziekten zijn reumatische artritis, systemische lupus erythematosus en sclerodermie. Deze hebben niets te maken met kapselvorming die soms ontstaat rond een borstprothese. Kapselvorming is voor vijf à twintig procent van de vrouwen die een borstprothese geïmplanteerd kregen, een reden om weer onder het mes te moeten, omdat hun borst knikkerhard is geworden. Een vertegenwoordiger van de grootste siliconen borstprothesenleverancier in Nederland (McGhan) zegt dat kapselvorming tot circa 2 procent is terug te brengen wanneer chirurgen alleen prothesen met een ruw oppervlak gebruiken, waarop kapselvorming geen kans krijgt.

Hoewel wetenschappelijk nooit is aangetoond dat siliconen borstprothesen schadelijk voor het lichaam zijn, raadt de Food and Drug Administration (FDA) in de Verenigde Staten vrouwen af om een siliconen borstprothese te nemen. De FDA verbiedt het gebruik niet. Ondanks het gebrek aan wetenschappelijk bewijs over de schadelijkheid heeft Amerika's grootste fabrikant, Dow Corning, 3,2 miljard dollar gereserveerd om uit te betalen als schikking aan 176.000 vrouwen die gezondheidsklachten door siliconen borstprothesen denken te hebben.

schikking

In Nederland lopen circa 30.000 vrouwen met borstprothesen rond. Jaarlijks krijgen nog ongeveer 3.000 vrouwen siliconen borstprothesen. Tachtig procent van deze vrouwen krijgen prothesen omdat ze grotere borsten willen, twintig procent krijgt een siliconen implantaat omdat hun borsten afgezet zijn wegens borstkanker of preventief afgezet omdat de vrouwen een gen dragen waardoor ze bijna zeker borstkanker zullen ontwikkelen. Van de 30.000 Nederlandse prothesedraagsters hebben 3.000 vrouwen zich met klachten aangemeld bij het steunpunt voor vrouwen met siliconen implantaten. In Nederland coördineert de Consumentenbond de claims van vrouwen tegen borstprothesefabrikanten. Door die bemiddeling krijgen 160 vrouwen een bedrag van 3.500 dollar (7.700 gulden) per persoon van een groep producenten, Baxter/Bristol/3M, die samenwerken bij het afhandelen van alle claims. Een andere groep producenten die gezamenlijk claims afhandelt, geschaard onder de naam Inamed, zal met 450 Nederlandse vrouwen een schikking treffen ter waarde van 2.725 dollar (6.000 gulden) per klaagster.

Bij hun meta-analyse telden de onderzoekers de gegevens van 20 eerder gedane studies naar een mogelijke relatie tussen borstprothesen en bindweefselziekten op statistisch verantwoorde wijze bij elkaar op. In totaal vergeleken zij het voorkomen van bindweefselziekten bij 15.542 prothesedraagsters, met 103.778 vrouwen zonder borstprothese. Die optelsom liet zien, aldus de onderzoekers, dat uit het oogpunt van volksgezondheid er geen reden is het gebruik van siliconen borstprothesen af te raden.

CORRECTIE

In het artikel over cortisonen borstprothesen (`Nep niet ongezond', W&O, 1-4-2000) van Nienke van Trommel staat vermeld dat producentengroep Inamed met 450 Nederlandse vrouwen een schikking treft ter waarde van 2.725 dollar per klaagster. Dat bedrag moet 725 dollar zijn.

    • Nienke van Trommel