Minder operaties

De boodschap is duidelijk, maar niet echt noodzakelijk (`Meer overleg, minder operaties', 15 maart). Het `Business Process Redesign' principe van het adviesbureau Ernst & Young werd 40 jaar geleden al in de praktijk toegepast op meerdere plaatsen in Nederland.

Een voorbeeld: de polikliniek handletsels in het ziekenhuis Dijkzigt te Rotterdam. Revalidatiearts, verzekeringsarts, arbeidsdeskundige en chirurg bepaalden daar in overleg met de patiënt welk behandelingstraject gevolgd zou worden om werkhervatting binnen de korst mogelijke tijd te realiseren. De politiek heeft dat concept in 1968 vakkundig om zeep geholpen. Dezelfde politiek die: 1. de Sociale Verzekeringsbank (SVB) heeft opgeheven;2. het zinloze verplichte overleg na een jaar heeft ingevoerd; 3. de poorten naar de WAO wagenwijd opende; 4. Nu 2.000.000 gulden subsidie betaalt om in het verleden gemaakte fouten te herstellen.

    • Prof.Dr. J.C. V.D.Meulen