Kinderachtig 2

Als universitair student Cultuurwetenschappen kan ik het artikel van Martine Zuidweg over het `kinderachtig gedoe' op Nederlandse universiteiten (W&O, 25 maart) volledig onderschrijven. Als student aan de Open Universiteit schrok ik bij aanvang van mijn studie geweldig van het schoolse onderwijssysteem. Binnen het bedrijfsleven ben ik gewend om zelfstandig te denken en te handelen. Tijdens de studie werd mij deze attitude snel afgeleerd. Al op het eerste college Filosofie werd mij duidelijk gemaakt dat het loont om een setje oefententamens aan te schaffen. Alleen op deze wijze zou ik zeker slagen voor mijn tentamen. Meewarig reageerde mijn Universitair Hoofddocent op mijn verzoek om mij toch vooral een kritische en onafhankelijke geest bij te brengen gericht op reflectie en inzicht. De tentamens zelf zijn ook al niet het toppunt van intellectualisme. Per vakgebied bestaan ze uit tachtig `juist-onjuist'-vragen. Iets is goed of fout, louter gericht op het reproduceren van de stof. Docenten programmeren je dan ook in het `fotografisch' opnemen van pagina's, Dat `helpt bij het geven van het goede antwoord'. Het kan toch niet zo zijn dat de wereld steeds complexer wordt en onze universiteiten schools en kinderachtig?

    • Gert van Wageningen