Kerk per telefoon duurder

De rechtbank van Rotterdam heeft gisteren bepaald dat een drastische verhoging van de tarieven voor kerktelefonie door mag gaan. De Landelijke Organisatie Kerktelefoon en de Protestants Christelijke Ouderenbond hadden hiertegen bezwaar aangetekend.

KPN Telecom heeft op last van telecomtoezichthouder Opta de tarieven drastisch verhoogd. De prijs van kerktelefonie (nu 6,75 gulden per maand) wordt ten minste driemaal zo hoog. Op grond van de wet moest de Opta KPN wel opdragen om kerktelefonie niet langer onder de kostprijs aan te bieden, oordeelde de rechter. De toezichthouder komt geen beleidsvrijheid toe.

Concurrent Kabelfoon in Naaldwijk had bij de Opta bezwaar gemaakt tegen de KPN-tarieven voor kerktelefonie omdat die niet kostendekkend zouden zijn. Volgens Kabelfoon was er sprake van oneerlijke concurrentie. Opta nam dit argument over.

Ongeveer 80.000 mensen, vooral ouderen, maken gebruik van de kerktelefoon. Van kerkelijke zijde is aangevoerd dat velen niet in staat zullen zijn het hogere tarief te betalen. De diaconieën van plaatselijke kerken zullen moeten bijspringen. (ANP)