Golfclubs soms in de fout met uitgifte van aandelen

De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE), de waakhond voor de financiële markten, waarschuwt de golfverenigingen in Nederland op te passen bij de uitgifte van aandelen. De manier waarop golfclubs kapitaal aantrekken voor bijvoorbeeld de aanleg van golfbanen is in veel gevallen verboden door de Wet toezicht effectenverkeer.

,,Het gaat vooral om nieuwe clubs, die in sommige gevallen aandelen aanbieden buiten de besloten kring van de vereniging'', zegt woordvoerster A. Berntsen van de STE, die niet weet om hoeveel gevallen het gaat. Eerder deze week meldde deze krant dat de STE een onderzoek instelt naar de zogeheten spelersfondsen, waarmee voetbalclubs handelen in spelers met behulp van externe financiers. De STE zegt op dit moment geen andere sporten dan voetbal en golf op de korrel te hebben.

De golfsport groeit in Nederland explosief en daarmee de behoefte aan nieuwe of grotere banen. Om dat te financieren geven golfclubs veelal aandelen uit. ,,Dat is historisch zo gegroeid'', zegt directeur H. Heister van de Nederlandse Golf Federatie: ,,Stel, een golfbaan kost 6 miljoen gulden. De helft van dat bedrag komt dan vaak van de bank en de andere helft van de zeg 1.000 leden, die elk 3.000 gulden betalen. Als je weggaat bij de golfvereniging verkoop je de aandelen aan het nieuwe lid.''

Zolang de aandelen worden uitgegeven onder de leden is er volgens de STE niet veel aan de hand. De uitgifte vindt dan plaats in ,,besloten kring''en dat is volgens de wet toegestaan, omdat de betrokkenen geacht worden goed op de hoogte te zijn van het reilen en zeilen bij de vereniging. Als de aandelen worden geplaatst onder mensen die geen lid zijn kan er sprake zijn van een wetsovertreding. ,,We zijn gaan kijken naar de golfwereld omdat we een advertentie zagen, waarbij aandelen werden aangeboden aan derden'', vertelt Berntsen, die verder geen enkel detail wil geven over dit geval.

De uitgifte buiten de besloten kring van de club is alleen toegestaan als er ook een prospectus wordt aangegeven met alle details over de belegging. Dat is bijvoorbeeld gebeurd bij de aanleg van de golfbaan van golfsociëteit Lage Vuursche in Bilthoven. ,,We hebben de certificaten van aandelen geplaatst bij 480 particulieren en nog een 220 bij onze commanditaire vennootschap, die plaatsen verhuurt aan 100 sponsors'', vertelt V. Klunne van de betrokken projectontwikkelaar. Lage Vuursche heeft een prospectus gemaakt met behulp van het accountantsbureau PriceWaterhouseCoopers .

Zover is golfvereniging De Biltse Duinen nog niet. De golfclub wil 9 extra holes aanleggen en plaatst daarvoor bij 400 leden aandelen van elk 5.000 gulden. Daarnaast worden eens 50 stukken verkocht aan nieuwe leden die 6.000 gulden betalen. ,,De banken ABN Amro en Rabo zijn behulpzaam met een financieringsregeling voor die 5.000 gulden'', zegt penningmeester A. Graus. ,,We zullen ook de hulp inroepen van banken voor het maken van een prospectus.''

Aandelen zijn zeer gangbaar bij golfverenigingen. Bij veel clubs betalen leden niet alleen een eenmalig entreegeld en contributie, maar kopen zij ook een aandeel. Zo'n aandeel kan 1.250 gulden kosten zoals bij Golfclub de Compagnie in Veendam, maar ook ruim 27.000 gulden bij Lage Vuursche. De populariteit van de golfsport heeft de waarde van de aandelen van de golfclubs opgedreven. Zoals bij Crayestein bij Dordrecht waar de participatie volgens directeur K. Kuisters in waarde is toegenomen van 2.800 tot 4.000 gulden ondanks de dreigende komst van een vuilstortplaats.

    • Karel Berkhout