Gemeente mag OZB matigen

Gemeenten mogen de onroerendzaakbelasting op woningen matigen. De lagere inkomsten kunnen ze compenseren door de belasting voor de bedrijfspanden extra te verhogen. Het kabinet heeft daar gisteren toe besloten om te voorkomen dat bewoners met een sterk gestegen belastingheffing worden geconfronteerd. De gemeenten mogen de onroerendzaakbelasting binden aan een maximum van 30 procent. Tot dusver kon dat niet.