Fotografie

In het onderschrift bij de serie portretten van Amerikaanse rechters en veroordeelden van fotograaf Ulay in de bijlage Fotografie (in de krant van donderdag 30 maart, pagina 29) ontbrak de titel van de tentoonstelling: `Niet om het even'. De foto's zijn afkomstig uit de Caldic Collectie in Rotterdam.