Effectenbeurs worstelt met dubbelrol na debacle WOL

De koersval van World Online zet weer eens de schijnwerper op de dubbelrol van de Amsterdamse effectenbeurs bij beursintroducties, als bedrijf èn regelgever.

Na de heftige koersval van het Internetbedrijf World Online (WOL) onderzoekt de Amsterdamse effectenbeurs of er maatregelen genomen moeten worden tegen te grote koersschommelingen. ,,Onze gedachten gaan bijvoorbeeld over de mogelijkheid om bepaalde beleggers te verplichten hun stukken enige tijd na de introductie vast te houden. Uiteindelijk is het wel de vraag of de nadelen dan niet groter zijn dan de voordelen'', zei directeur G. Möller van Amsterdam Exchanges (AEX) gisteren bij de toelichting van de jaarcijfers.

Het geval-WOL gaat in de woorden van Möller in het ,,laboratorium'' van de AEX. Een andere maatregel is dat het prospectus van nieuwe beursfondsen voortaan niet alleen beschikbaar is voor beleggers die inschrijven op een introductie, maar ook voor beleggers die enkele dagen of weken later stukken kopen. De AEX wil dat al langer op Internet zetten, maar dat kan pas als is voldaan aan de strikte regels van de beurswaakhond SEC in New York die Amerikaanse beleggers niet zomaar op de site van de AEX wil laten kijken.

De maatregelen naar aanleiding van het debacle met WOL werpt weer een keer het licht op de dubbelrol van de Amsterdamse beurs bij beursintroducties. Enerzijds heeft het bedrijf AEX namelijk behoefte aan zoveel mogelijk nieuwe noteringen, die vorig jaar 7 miljoen euro aan courtage in het laatje hebben gebracht. Anderzijds is er de regelgever AEX, die om de kwaliteit van de markt te bewaken kritisch moet zijn bij beursintroducties. Het bedrijf AEX heeft WOL met gejuich binnengehaald, de regelgever AEX zit met de gebakken peren en is volgens Möller ,,beschadigd''.

Desgevraagd liet Möller gisteren weten deze belangentegenstelling niet te zien. ,,Als elk bedrijf heeft de AEX het grootste belang bij een hoge kwaliteit van zijn produkt. Net zoals Albert Heijn iets uit de schappen kan halen na ene waarschuwing, treden wij op als iets niet goed gaat op de beurs'', zei Möller. ,,Bedrijven van de Nieuwe Economie hebben wat meer risico's dan bedrijven van de Oude Economie'', constateerde Möller.

Tot voor kort had WOL niet naar de beurs gekund, omdat in het verleden werd geëist dat een bedrijf gedurende vijf jaar voor de introductie winst had geboekt. De AEX heeft echtere recentelijk de regels voor beursintroducties verruimd voor bedrijven, omdat new economy-bedrijven nu eenmaal geen winst maken. ,,We zijn geen eiland'', zei Möller met een verwijzing naar het buitenland waar veel verlieslatende bedrijven naar de beurs gaan. ,,Zonder de verruiming had niet alleen WOL niet naar de beurs gekund, maar ook Versatel en UPC niet. Dan had u gezegd dat we een ouderwets bedrijf zijn, dat niet met zijn tijd meegaat.''

Möller gaf aan dat er een ,,balans'' bestaat tussen de ,,dynamiek van het bedrijf'', dat zich nu schrap zet in de Nieuwe Economie, en de ,,zorgvuldigheid van de regelgeving'', die wordt afgestemd met de Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE): ,,Maar we passen onze regels zeer strikt toe.''

    • Karel Berkhout