Bestuurscrisis bij vereniging van huisartsen

Bij de Landelijke Huisartsenvereniging is een bestuurscrisis uitgebroken. Het zeskoppige dagelijkse bestuur legt donderdag, tijdens de algemene ledenvergadering, zijn functie voortijdig neer. De crisis is het gevolg van de oplopende spanningen binnen het bestuur, maar ook tussen bestuur en leden. Bij een deel van de leden bestaat er al enige tijd onvrede over de rol van het bestuur. Zo kreeg het bestuur in februari de goedkeuring van maar een kleine meerderheid voor zijn beleid de werkdruk van de huisartsen met behulp van praktijkverpleegkundigen te verlichten.