WTO-overleg tussen China en Europese Unie zonder resultaat

Het vierdaags overleg tussen China en de Europese Unie over toetreding van China tot de wereldhandelsorganisatie WTO heeft niets opgeleverd. De besprekingen zijn vanmorgen zonder resultaat beëindigd en er is geen datum vastgesteld voor nieuw overleg.

EU-commissaris Pascal Lamy voor Buitenlandse Handel arriveerde eerder deze week in Peking voor overleg met de Chinese minister van Handel, Shi Guangsheng. Gezien het politieke gewicht van beide gesprekspartners was serieus rekening gehouden met een doorbraak, maar die bleef uit. ,,Er is een zekere vooruitgang geboekt, maar een akkoord was in dit stadium nog niet mogelijk'', liet Lamy na afloop weten.

China verwacht desondanks nog dit jaar tot de WTO te kunnen toetreden. Het Chinese ministerie van Handel noemde het overleg ,,positief, constructief en vruchtbaar''. Volgens het ministerie in Peking zullen de onderhandelingen met de EU op korte termijn worden hervat.

Veertien jaar geleden waagde China al een voorzichtige eerste poging lid te worden van de voorganger van de WTO, de GATT (Algemene Overeenkomst inzake Tarieven en Handel). Vervolgens trachtte het land opnieuw vergeefs toe te treden tot diens in 1995 opgerichte opvolger WTO. Daartoe zijn akkoorden nodig met alle lidstaten. De Europese Unie is de enige belangrijke handelsmacht waarmee China nog geen overeenstemming heeft bereikt.

Het belangrijkste probleem is de toegang van Europese telecombedrijven en financiële instellingen tot de Chinese markt. Eerder overleg liep op niets uit omdat de Europese Unie bleef vasthouden aan de eis dat 51 procent van de Chinese mobiele telecommunicatienetwerken in buitenlandse handen zou moeten kunnen komen.

De VS bereikten eind vorig jaar een handelsovereenkomst met China. De vergelijkbare patstelling tussen de VS en China werd toen doorbroken door tussenkomst van de Chinese premier, Zhu Rongji.