Werkloosheid Japan stijgt naar record van 4,9 procent

De werkloosheid in Japan is in februari opnieuw gestegen naar een recordhoogte van 4,9 procent, dit maakte de Japanse regering vandaag bekend. Het aantal werklozen komt hiermee op 3,27 miljoen, een stijging van 4,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 1999.

In juni vorig jaar lag de werkloosheid al op 4,8 procent, maar stabiliseerde afgelopen maanden op 4.7 procent.

Japan kent traditioneel een lage werkloosheid van tussen de twee en drie procent. Door de Azië-crisis klom dit percentage echter snel tot boven de vier, momenteel dus bijna vijf procent. Bedrijven zien zich nu genoodzaakt tot afslanking van hun personeelsbestand. Bovendien kunnen veel ondernemingen hun werknemers niet langer het gebruikelijke levenslange contract aanbieden.

De Japanse minister van Financiën Kiichi Miyazawa zei in verband met het grote aantal nieuwkomers op de arbeidsmarkt de komende maanden een voortzetting te verwachten van de stijgende trend. Desondanks ziet de Japanse regering de groeiende werkloosheid niet als een signaal dat het slecht gaat met de economie. De bestedingen van huishoudens lagen in februari 3,8 procent hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is tevens een significante stijging ten opzichte van afgelopen maanden en het hoogste percentage sinds drie jaar.

De minister van Economische Planning, Taichi Sakaiya, denkt dat dit jaar de doelstelling van 0,6 procent economische groei gerealiseerd wordt. Analisten vrezen echter dat het plafond van de consumentenbestedingen is bereikt, waardoor de groei nog wel eens tegen kon vallen. De gestegen werkloosheid betreft met name mannelijke werknemers. Het aantal mannen zonder baan bedroeg in februari 5,1 procent, in januari was dit nog 4,8 procent.

In absolute aantallen betekent dit dat in februari 250.000 mannen hun baan verloren. Het aantal werkende vrouwen steeg in diezelfde periode met 20.000. Wat ermee te maken heeft dat werkgevers meer deeltijdwerkers aannemen. (Reuters, AP).