`Waakzame' ECB laat rente intact

De Europese Centrale Bank blijft `waakzaam' voor mogelijke inflatiedruk in het eurogebied, maar heeft gisteren besloten de rentetarieven onveranderd te laten.

Dit bleek gisteren na de tweewekelijkse vergadering van de bestuursraad van de centrale bank, die werd gehouden in Madrid. De keuze om niet zoals gebruikelijk op het hoofdkantoor in Frankfurt bijeen te komen, maar bij de Banco de España in de Spaanse hoofdstad, is ingegeven door een poging om de ECB beter zichtbaar te maken voor de Europese burgers. Met name in de zuidelijke landen is de centrale bank een verafgelegen instituut met weinig bekendheid.

Daarom zal de ECB voortaan eens per halfjaar vergaderen in één van de 11 aangesloten landen. Komende oktober is dat Parijs, en daarna volgen Ierland, Italië en Nederland, waar in het voorjaar van 2002 zal worden vergaderd in Maastricht om het tienjarig bestaan van het verdrag van Maastricht luister bij te zetten.

Twee weken geleden verhoogde de ECB haar rentetarieven voor het laatst, met een kwartprocentpunt tot 3,5 procent voor het belangrijkste tarief, de basis-herfinancieringsrente. President Duisenberg zei gisteren dat de ECB er van uit gaat dat de economische groei in het eurogebied dit en volgend jaar boven de drie procent zal uitkomen. ,,De periode die voor ons ligt biedt voor overheden een gouden kans om de overheidsfinanciën verder te saneren en structurele hervormingen door te voeren, niet alleen van de arbeidsmarkt, maar ook van de product- en dienstenmarkten.'' Hij verwelkomde de initiatieven daartoe die vorige week door de Europese Raad in Lissabon zijn omarmd.

Ook noemde Duisenberg het akkoord over productieverhoging door de OPEC van afgelopen dinsdag, en de matige loonovereenkomst van 3 procent in de chemie- en metaalsector in Duitsland.

Daartegenover staat de onverwachts hoge groei van de geldhoeveelheid in februari, die 6,2 procent bedroeg. De referentiewaarde van de ECB voor de geldgroei bedraagt 4,5 procent, hetgeen betekent dat elke groei van de geldhoeveelheid die daar te ver boven ligt wordt beschouwd als een mogelijk voorteken van inflatie. ,,De stand van het monetaire beleid is zeer accommoderend'', concludeerde Duisenberg met verwijzing naar de geldgroei, en hij herhaalde dat de ECB zeer `waakzaam' blijft, een formulering die doorgaans wordt gebruikt om de financiële markten voor te bereiden op verdere renteverhogingen. Analisten gaan er van uit dat al in april of mei de eerstvolgende stap omhoog zal worden gezet. Over de lage koers van de euro, die gisteren tot recordlaagte zakte tegenover de yen en het Britse pond, zei Duisenberg dat ,,de economische kracht van de eurolanden onvoldoende wordt weerspiegeld in de koers'' van de Europese munt.