Vrije keuze gasleverancier uiterlijk 2004

Huishoudens krijgen vanaf uiterlijk 2004 vrije keuze van gasleverancier. De PvdA heeft bezwaren tegen versnelde liberalisering laten vallen. Daarmee lijkt ook de weg vrij voor snellere opening van de stroommarkt.

Dat bleek gisteren bij de afronding van het debat over de liberalisering van de gasmarkt. Minister Jorritsma (Economische Zaken) wist gisteravond ook CDA en PvdA te overtuigen van het nut van een versnelde liberalisering, VVD en D66 waren daar al voorstander van.

De Gaswet beoogt een stapsgewijze liberalisering van de gasmarkt. Grootverbruikers mogen vanaf dit jaar hun eigen leverancier kiezen, middelgrote gebruikers volgen in 2002 en kleinverbruikers in 2004.

Voor glastuinders wordt een uitzondering gemaakt; in tegenstelling tot andere kleinere bedrijven blijven deze grootverbruikers van gas tot 2004 onder de `beschermde afnemers' vallen.

In de wet wordt opgenomen dat medio 2002 alsnog een debat gevoerd zal worden over de versnelling dan wel vertraging van het liberaliseringsproces. Volgens PvdA'er Witteveen zal dat ,,een stevig debat'' worden.

Om machtsconcentraties bij gasbedrijven te voorkomen zullen de regionale bedrijven worden opgesplitst in een deel dat gas verkoopt en een deel dat het distributienet beheert.

Gasunie blijft beheerder van het landelijke hogedruknet en onderhandelt met nieuwe aanbieders over de distributietarieven.

Een aparte toezichthouder moet ervoor zorgen dat de vrije gasmarkt goed functioneert. De Dienst Toezicht energiesector (DTe), die de vorig jaar geliberaliseerde elektriciteitssector controleert, krijgt daartoe uitbreiding van zijn taak. Hij moet erop toezien dat de gassector zich houdt aan de wet op gebieden als leveringszekerheid, veiligheid, milieu en toegang tot de netten.

Vooral de uiteindelijke steun van coalitiepartij PvdA zorgde voor een hoop beroering in de Kamer. Woordvoerder Witteveen had in haar eerste termijn, woensdag, hoog ingezet. Van een versnelling van het vrijmaken van de markt kon geen sprake zijn en de netwerken zouden niet geprivatiseerd mogen worden. Omdat in eerste instantie ook het CDA voorstander van beide PvdA-initiatieven leek, was onzeker of de wet het wel zou halen.

Nadat CDA-woordvoerder Van den Akker zich gisteren door Jorritsma had laten overtuigen van de voordelen van versnelde liberalisering, volgde regeringsfractie PvdA. Dit leidde tot hoon van oppositiepartijen GroenLinks en de SP.