Taalbuddy voor Turk in Veendam

Turkse Veendammers die beter Nederlands willen leren spreken, kunnen vanaf 1 mei een beroep doen op een 'taalbuddy'. De gemeente Veendam gaat vrijwilligers werven die als buddy veel met eerste generatie Turken willen optrekken. Op die manier zullen de Turken spelenderwijs veel van de Nederlandse taal en cultuur opsteken, zo is de gedachte.

Uit een onderzoek dat de afgelopen jaren onder leden van de Turkse gemeenschap plaatsvond, bleek dat veel Turken die in de jaren vijftig en zestig naar Veendam kwamen, het Nederlands niet of nauwelijks machtig zijn. Vooral op oudere leeftijd dreigen deze mensen in een sociaal isolement te raken, aldus woordvoerder J. Tilman van de gemeente Veendam. De gemeente steekt 12.000 gulden in het proefproject `Stap mee' van de `taalbuddy's'. Binnenkort worden vijftien vrijwilligers geworven.

,,Turkse deelnemers kunnen met hun taalbuddy allerlei activiteiten ondernemen, samen eten of naar de film gaan. Ze worden zo op natuurlijke manier gestimuleerd Nederlands te spreken'', licht Tilman toe. ,,En misschien zullen ze zich eerder opgeven voor een taalcursus Nederlands.'' Volgens Tilman snijdt het mes aan twee kanten: ,,Omdat Nederlandstalige buddy's in contact komen met de Turkse cultuur zal men daar meer waardering voor krijgen.''

Veendam heeft met duizend Turkse inwoners één van de grootste Turkse gemeenschappen van de provincie Groningen. Het project duurt vier maanden, waarna een evaluatie volgt. In Utrecht loopt een soortgelijk project van de Interkerkelijke Stichting Kerk en Buitenlanders al enkele jaren met veel succes. Nederlandse vrouwen trekken daar op met allochtone vrouwen, zodat de laatsten sneller integreren.