Sorgdrager lichtte Kamer onjuist in over crisis PG's

Toenmalig minister W. Sorgdrager (Justitie) heeft de Tweede Kamer diverse malen onjuist ingelicht over het functioneren van haar voorlichtingsdienst tijdens de `PG-crisis' van januari 1998.

Deze crisis, die draaide om een omstreden bijbaan van procureur-generaal D. Steenhuis, leidde tot het gedwongen vertrek van A.Docters van Leeuwen als voorzitter van het college van procureurs-generaal.

De onjuiste inlichtingen aan de Tweede Kamer worden onthuld in het boek Klem in de draaideur van de televisiejournalisten Van Liempt (ex-Nova) en Van Westing (Nova). Hun boek is een reconstructie van de PG-crisis.

Sorgdrager meldde de Kamer na afloop van de crisis dat haar voorlichters terughoudend optraden tijdens de crisis. Het boek beschrijft evenwel dat het NOS Journaal op de avond van 22 januari 1998 van directeur voorlichting A.Stordiau van Justitie ,,een onjuist bericht'' kreeg ,,doorgegeven'' over een ophanden zijnde kort geding.

In het acht uur-journaal werd daarop gemeld dat het college van PG's een kort geding tegen Sorgdrager in voorbereiding had. Dit was onjuist. Het kort geding was een eenmansactie van Steenhuis, die werd verworpen door de overige PG's. ,,De verspreiding van het foute bericht heeft grote gevolgen gehad voor de beeldvorming en de bemoeienissen van de `hogere politiek','' aldus de auteurs.

In het boek wordt er ook op gewezen dat Sorgdrager, om het handelen van haar voorlichtingsdienst op de crisisavond te verdedigen, de Kamer meldde dat Nova op de crisisdag al om 14.00 uur wist van het kort geding. Dit is evenzeer onjuist, aldus de auteurs. Voorts komt in het boek naar voren dat de dienst voorlichting van Justitie op de avond van de crisis journalisten meedeelde dat ,,er sprake was van een uit de hand lopend conflict''. ,,Daarmee staat voor ons vast dat de minister, met haar herhaalde bezweringen dat de directie Voorlichting terughoudend is opgetreden, de Tweede Kamer niet juist heeft ingelicht'', aldus de auteurs van Klem in de draaideur.

Directeur voorlichting Stordiau was vanmorgen niet bereikbaar voor commentaar. Namens haar werd meegedeeld dat het departement niet op onderdelen van de reconstructie wil ingaan. ,,Het is voor het ministerie van Justitie een gesloten boek.''

In het boek wordt ook beschreven dat minister Sorgdrager enkele dagen na de crisis, toen al was besloten Docters van Leeuwen te ontslaan, ook zelf sterk heeft overwogen te vertrekken. Dit nadat zij in deze krant las dat de hoofdofficieren van justitie tegen haar in opstand kwamen. De D66-top deed geen poging haar te behouden, maar premier Kok en vice-premier weerhielden haar van een vroegtijdig vertrek, aldus het boek.

RECENSIE: pagina 39