Rumoer over `coupplan' bij carabinieri

In Italië zijn twijfels gerezen aan de democratische gezindheid van een aantal officieren van de carabinieri, de paramilitaire politie. Aanleiding vorm een discussiestuk, waarin de vraag wordt gesteld of het korps wel ,,binnen de grenzen van de institutionele regels'' moet blijven.

De omstreden nota is geschreven door kolonel Antonio Pappalardo, commandant van een brigade in Rome en leider van de interne vakbond Cocer. Pappalardo is gisteren direct na publikatie van zijn notitie overgeplaatst en heeft zijn functie als vakbondsleider moeten neerleggen.

Het document klaagt over ,,wantrouwen'' onder politici jegens het korps. Pappalardo, een voormalig staatssecretaris en tot 1994 kamerlid voor de kleine sociaal-democratische partij, schrijft dat ,,de strijdkrachten het centrum van de democratie van ons land'' vertegenwoordigen. ,,Wij vinden het opportuun de oproep van de Italiaanse bisschoppenconferentie over te nemen om nieuwe politieke bewegingen te vormen die een nieuwe wind in het Italiaanse politieke panorama brengen.''

Hij praat verder over ,,een nieuwe samenleving'' en ,,een nieuw type staat'', en schrijft dat de politieke partijen ver staan van de dagelijkse problemen van de burger. Hijvindt ook dat er teveel ondernemers in de politiek zijn gekomen. Pappalardo had zijn nota naar honderden collega's gestuurd voor commentaar.

Het document circuleerde al twee maanden binnen de carabinieri, maar is pas gisteren openbaar gemaakt. De timing ervan is voor veel waarnemers verdacht. Het parlement heeft gisteren een wet goedgekeurd die van de carabinieri het vierde legerkorps maakt, naast landmacht, luchtmacht en marine, maar het korps operationeel onderbrengt bij het ministerie van Binnenlandse Zaken om een betere coördinatie te garanderen tussen de verschillende politiekorpsen. De `gewone' politie ziet in deze wet bevoordeling van de carabinieri en heeft zich er tegen verzet.

Ook al wordt Pappalardo's nota niet beschouwd als een concreet coupplan, zij heeft wel heftige reacties opgeroepen. Premier Massimo D'Alema, in verlegenheid gebracht omdat hij uitgebreid met Pappalardo had overlegd, noemde de uitspraken onaanvaardbaar. Fabio Mussi, een van de leiders van D'Alema's Linkse Democraten, sprak van ,,een instigatie tot aanslagen tegen de machten van de staat'' en zei dat de notitie voortkomt ,,uit een zieke en coupgezinde fantasie''. Hij onderstreepte dat er geen twijfel bestaat aan de democratische gezindheid van de top van de carabinieri.

De brief roept herinneringen op aan uitgewerkte coupplannen bij een kolonel van de carabinieri in het begin van de jaren zestig. Die plannen, nooit in werking gezet, kwamen pas vijf jaar na dato aan het licht.