Plan Open Universiteit valt slecht

Het personeel van de Open Universiteit (OU) keert zich massaal tegen de toekomstplannen van het college van bestuur. Dit blijkt uit een peiling onder het personeel die door de ondernemingsraad is gehouden.

Het bestuur wil de OU omvormen tot een digitale universiteit die op projectbasis samenwerkt met andere universiteiten en hogescholen.

Door een korting van 15 miljoen gulden op de overheidssubsidie, die daarmee terug gaat van 75 miljoen gulden naar 60 miljoen gulden per jaar, moet de OU zich bezinnen op de toekomst. Op verzoek van minister Hermans (Onderwijs) heeft het bestuur zes mogelijke toekomstscenario's onderzocht die vorige week aan de ondernemingsraad en de studentenraad zijn voorgelegd. Een van die toekomstscenario's samenwerking van de digitale OU met hogescholen en universiteiten heeft de sterke voorkeur van het bestuur.

Het personeel vindt die optie te vaag. Zo zijn er nog geen bindende afspraken gemaakt met toekomstige partners. ,,Als we hiermee akkoord gaan, springen we in een zwart gat'', zegt H. Roffelsen, secretaris van de OR. ,,Het is volkomen onduidelijk hoe het afstandsonderwijs voor een breed publiek kan worden gewaarborgd en hoe het staat met de werkgelegenheid.''

Bestuursvoorzitter C. Datema heeft een probleem als de OR blijft dwarsliggen. Op 15 april moet hij de zes toekomstvarianten aan Hermans overhandigen, die uiteindelijk zal beslissen. Als de OR dan het toekomstscenario dat zijn voorkeur heeft niet steunt, verzwakt dat zijn positie ernstig. Roffelsen: ,,De OR heeft instemmingsrecht. Formeel kan hij dan niet verder.'' De relatie tussen het personeel van de OU en het (eenhoofdige) bestuur staat al langer onder druk. Eergisteren zegden tientallen personeelsleden, onder wie een aantal hoogleraren, in een brief aan de OR het vertrouwen op in Datema.

Een groot deel van de 700 personeelsleden van de OU is boos dat Datema een fusie met de Universiteit van Maastricht (UM) een van de zes toekomstscenario's - afwijst. Voorzitter K. Dittrich van de UM ziet bij een fusie voor beide partijen veel voordelen, maar Datema wil zich niet aan één universiteit binden. Hij wil wel samenwerken. Dittrich vindt dat te vrijblijvend. De ondernemingsraad wil nu dat Datema opnieuw met Dittrich gaat praten.

Datema laat zich niet van de wijs brengen door de onrust onder het personeel. Volgens hem staat de meerderheid van het personeel achter het idee van een digitale universiteit. ,,Alleen over de organisatievorm lopen de meningen uiteen.''