Philips

Voor het eerst van mijn leven bezocht ik gisteren de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Philips in Hotel Okura in Amsterdam.

Alleen al de badge die vooraf aan de pers werd uitgereikt, maakte dit bezoek de moeite ten volle waard. Normaliter krijg je een geplastificeerd kaartje dat je ergens in je borst moet prikken, maar Philips wilde niet karig zijn en had de badge aan een dik oranje koord bevestigd waarop in blauwe letters herhaaldelijk de naam `Philips' stond afgedrukt. Dit koord werden wij geacht om onze nek te hangen. Het zou ons de aanblik van een vurige Oranje-voetbalsupporter hebben verleend.

De persmensen namen het koord gegeneerd in ontvangst en frommelden het tersluiks weg, alsof ze op het aannemen van steekpenningen dreigden te worden betrapt. Waarom zo weinig besef van nationale trots?

Er waren 543 aandeelhouders aanwezig. Deze vergadering is een jaarlijks ritueel waar vooral de kleine aandeelhouder zich met veel genoegen laat verwennen. Drankjes en broodjes in de Philips Hospitality Room van Okura, daarna een toespraak van president Cor Boonstra en gelegenheid tot gedachtewisseling met de voltallige Philips-top, zeer pontificaal gezeten op het podium.

Het was een tegenvaller dat de communicatie soms nogal moeizaam verliep, omdat de geluidsinstallatie ernstige mankementen vertoonde. Daar reken je niet op bij een bijeenkomst van de Koninklijke Philips Electronics N.V. Achterin de zaal stond een reusachtige batterij geluidsapparatuur met tal van technici die radeloos aan snoeren begonnen te trekken, telkens nadat iemand in de zaal moedeloos had geconstateerd dat hij de spreker niet had verstaan.

,,Kunt u mij verstaan?'' vroeg een spreker op zeker moment aan de topmannen op het podium.

,,Wij kunnen u goed verstaan'', antwoordde een van de topmannen.

,,Wat zegt u?'' vroeg de spreker.

Op zo'n vergadering vertelt de president het goede nieuws en mogen de aandeelhouders niet al te brutale vragen stellen. Als er toch enkele vermetelen zijn die lastig worden, grijpt de voorzitter beslist in.

Een meneer toonde zich namens een aantal `duurzame beleggers' teleurgesteld over het milieujaarverslag van Philips. L. van Wachem, de voorzittende commissaris, wees hem er scherp op dat dit punt niet op de agenda stond en daarom `separaat van de vergadering' moest worden behandeld.

Tijdens de rondvraag verhief zich een stevige man. ,,Ik ben ex-lichtmeester'', zei hij, ,,en ik wilde weten wat die miljoenenverslindende verhuizing naar Amsterdam Philips heeft opgeleverd.'' ,,Heeft u onze resultaten gezien?'' vroeg Boonstra. ,,Een nietszeggend antwoord'', zei de man, ,,had u deze resultaten ook niet vanuit Eindhoven kunnen behalen?'' ,,Dat is een andere zaak'', kapte Van Wachem af.

Toen was het weer tijd voor de Hospitality Room.