Montuurloze dertigers

Het was niet zo'n heel aardig gesprek geworden, zei Sonja Barend vorige vrijdag aan het eind van B&W, toen de microfoons nog openstonden maar de uitzending al was afgesloten. Paul de Leeuw en Hans Kesting zaten er ietwat beduusd bij; gehoorzaam hadden ze zich een half uur lang onderworpen aan een wezenloos vraaggesprek dat bedoeld was ter promotie van hun nieuwe programma Ouwe jongens, maar ook op hun gezichten was enige twijfel te lezen over het welslagen van hun optreden aan de B&W-tafel. Bij herhaling had de gastvrouw hen, met een bestraffende ondertoon, gevraagd of ze het in hun programma niet steeds over homoseksualiteit zouden gaan hebben, en of ze niet óók vonden dat ze niet zo hard moesten werken. En telkens klonk in hun reacties enige wanhoop door, want wat moesten ze dáár nou weer op zeggen?

Het zal ook wel lastig zijn om een week vantevoren iets zinnigs te vertellen over een programma dat pas vanavond begint. De opnamen vinden vanmiddag laat plaats en de uitzending volgt een paar uur later. Veel valt daar vooraf niet over te zeggen.

Zelfs het besluit om als presentatie-duo te gaan fungeren, kwam improviserend tot stand. De eerste berichten luidden immers dat de acteur Hans Kesting, tot dusver verbonden aan Toneelgroep Amsterdam, de opvolger van Paul de Leeuw als presentator op de late zaterdagavond zou worden. Hoewel ook de NCRV, waar hij interview-ervaring opdeed als nepchauffeur in Taxi, serieuze plannen met hem koesterde, koos Kesting voor de VARA. Zelf zou Paul de Leeuw voortaan een nieuw programma op vrijdag maken.

Zo stond het ook in een persbericht van begin december over de VARA-programmering in de eerste helft van 2000. Pas ter plekke kondigden De Leeuw en Kesting aan, dat ze hadden besloten om de twee afzonderlijke programma's op één hoop te gooien en die samen te gaan presenteren. Ook de VARA-leiding hoorde het nieuws daar voor het eerst.

De heren – alletwee dertiger, alletwee getooid met een montuurloos brilletje – hebben eens een aflevering van Laat de Leeuw samen gepresenteerd. ,,Onlangs zagen we de video-opname terug'', zegt Kesting in VARA TV Magazine, ,,en moesten constateren dat het heel geestig was, maar inhoudelijk eigenlijk nergens over ging. Niet erg, want dat was de bedoeling, maar dat moet in Ouwe jongens beter. Ideaal zou zijn als we enorme pret kunnen afwisselen met sterke diepgaande gesprekken.''

,,Alle onderwerpen die we behandelen,'' merkte De Leeuw in B&W op, ,,hebben met onze belevingswereld te maken''. En hij gaf alvast een voorbeeld: in de zaterdagse afleveringen, die volgens de planning steeds over één thema gaan, wordt een tango-cursus voor heel Nederland georganiseerd die op 29 april zijn apotheose vindt. Op die dag zal, naar hij weet, de verloving van prins Willem Alexander met zijn Máxima worden bekendgemaakt. Dan heeft het volk tenminste de tango onder de knie. ,,Daar verheug ik me intens op'', aldus De Leeuw.

Ouwe jongens, Ne d.3, 20.57-21.55u, en zaterdag, Ned.3, 23.45-0.45u.

    • Henk van Gelder