Mink K. in hoger beroep tegen vonnis

De verdedigers van `topcrimineel' Mink K. gaan in beroep tegen het vonnis dat de Amsterdamse rechtbank gisteren over hem heeft geveld. K. kreeg drie jaar en zes maanden onvoorwaardelijk wegens zijn betrokkenheid bij grootschalige wapenhandel.

K. had vorig jaar in een Amsterdamse flat een grote partij zeer specialistische vuurwapens gecontroleerd, waaronder schietparaplu's, granaatwerpers en zelfs het protoype van een automatisch geweer dat nooit in productie is genomen. Voor de rechter verweerde K. zich door te zeggen dat hij destijds informatie verzamelde voor de Amsterdamse officier van justitie F.Teeven.

K. legde zijn verklaring ruim twee weken geleden af, achter gesloten deuren. Door een fout waren zijn woorden ook te horen via de luidsprekers in de perskamer.

De verdediging had niet-ontvankelijkheid van het openbaar ministerie geëist zowel wegens het uitlekken van een deel van de verklaring achter gesloten deuren, als wegens K.'s beroep op de afspraak die hij met Teeven had. Die afspraak zou door K.'s arrestatie geschonden zijn, zo bleken de raadslieden achter gesloten deuren te hebben aangevoerd. De rechter wees deze eis af.

Wel liet de rechter meewegen dat K. in ,,zijn persoonlijk belang'' kan zijn geschaad door het uitlekken van zijn verklaring en andere openbaar gemaakte verhalen over diens handel en wandel. K. is door de parlementaire commissie-Kalsbeek in verband gebracht met de smokkel van cocaïne, onder de dekmantel van grote partijen softdrugs die `gecontroleerd' werden ingevoerd door een informant van het beruchte IRT-politieteam. Deze kwestie leidde tot de IRT-affaire.

Dat K. een en andermaal met naam en toenaam in de pers is genoemd, is volgens de rechter goed voor een strafvermindering van zes maanden. ,,Een lachertje'', noemde K's advocaat A. van der Plas dat gisteren.

De rechter bevestigde tijdens zijn vonnis voor het eerst publiekelijk dat K. een afspraak had met het openbaar ministerie te Amsterdam. Tot nog toe was dit deel van het verweer van de verdachte alleen achter gesloten deuren behandeld. Raadslieden van K. noch de persofficier wilden verder ingaan op de details van de afspraak.

Rechter H. Bartels oordeelde echter dat de afspraak tussen K. en justitie niet van invloed was op de zaak die voorlag. K. had immers tot aan zijn arrestatie geen poging gedaan de officier van justitie iets te melden over wat hij had gezien. Bovendien had K. tijdens het controleren van de wapens een lijstje gemaakt waarop niet alleen de wapens omschreven waren, maar waar hij ook prijzen bij had genoteerd. Dat kon volgens de rechter alleen betekenen dat K. betrokken was bij de handel in deze wapens.

Van `het voorhanden hebben' van ruim 230.000 xtc-pillen, waarvan de officier van justitie K. ook verdacht, sprak de rechter hem vrij.

De Utrechtse advocaat P. Doedens heeft gisteren de rechter-commissaris in Haarlem gevraagd Mink K. te horen in het onderzoek dat loopt naar de drugshandel van de andere IRT-informant, Kris J. Hij zit vast op verdenking van smokkel van 1200 kilo cocaïne. Volgens Doedens maken Mink en Kris deel uit van dezelfde organisatie. Mink zou echter tijdig zijn bemoeienis met het transport hebben gestaakt, omdat hij door zijn justitiecontacten getipt werd over het lopende onderzoek.