Kamer oneens met verhuisregeling voor glastuinders

De Tweede Kamer kan zich niet vinden in het voorstel van minister Pronk (VROM) om glastuinders uit het `eigenlijke' Groene Hart met voorrang te laten verhuizen naar de Zuidplaspolder, in de nabijheid van het Westland.

Een meerderheid van VVD, CDA, D66, SGP en RPF stelde gisteren dat de regering ,,geen voorwaarden van herkomst'' mag stellen wanneer tuinders willen verkassen. Ook tuinders uit andere delen van het Groene Hart, zoals het Westland, moeten terecht kunnen in de Zuidplaspolder wanneer zij op zoek zijn naar extra ruimte, betoogde het Tweede-Kamerlid Geluk (VVD), die een motie van die strekking indiende.

Het is nog niet duidelijk of het kabinet zich bij de wil van de Kamer zal neerleggen. Pronk en zijn collega Brinkhorst (Landbouw) ontraadden de motie van Geluk gisteren.

Pronk had vorige week laten weten dat hij liever geen kassen ziet verschijnen aan de rand van het Groene Hart. De Zuidplaspolder ligt bij Nieuwerkerk aan den IJssel, ten zuidwesten van Gouda. Brinkhorst en de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) leek dit overigens wel een goede locatie om nieuwe kassen te vestigen.

Volgens Pronk is het gebied ongeschikt: landschappelijk gezien vormt de Zuidplaspolder een bufferzone voor het Groene Hart. Maar als er dan toch kassen moesten komen, zou de minister graag zien dat de polder bij voorrang werd gebruikt voor de verhuizing van glastuinders uit het `eigenlijke' Groene Hart. Pronk wil het Groene Hart groener maken, vergelijkbaar met Central Park in New York.

De Kamer bracht hier gisteren tegenin dat Pronk twee zaken door elkaar haalde. Het ging hem kennelijk niet alleen om het scheppen van extra ruimte voor de glastuinders uit het overvolle Westland en de Hoeksche Waard, maar ook om ,,het opschonen van ongewenste glastuinbouwactiviteiten in een landschappelijk fraai gebied'', aldus VVD'er Geluk. Daarvoor ,,moeten andere instrumenten worden ingezet'', zei Geluk.

De Kamer wil dat tuinders zelf mogen kiezen voor een andere locatie als zij moeten verhuizen om te kunnen uitbreiden.

De Zuidplaspolder is een van tien mogelijke locaties in Zuid-Holland, Zeeland en Drenthe waar nog ruimte is voor uitbreiding. De Zuidplaspolder bleek onmiddellijk de meeste gewilde locatie bij tuinders uit het Westland, omdat de polder daar vlakbij ligt.