Hoogleraren slaan alarm over kwaliteit studie

De Nederlandse universiteiten `verschoolsen', waardoor het academisch gehalte van het onderwijs afkalft. De kwaliteit van veel opleidingen gaat achteruit en bestuurders van universiteiten reageren daarop nauwelijks.

Dat staat in het manifest Naar een universitair reveil, dat vijftig hoogleraren hebben ondertekend. Onder hen zijn de econoom W. Albeda, de rechtswetenschapper P. Cliteur, de socioloog A. Zijderveld, de perswetenschapper H. Beunders en de communicatiewetenschapper J. Hemels.

De universiteiten gaan gebukt onder ,,een verstikkende bureaucratisering'', er is een ,,boekhoudersmentaliteit'' ontstaan, ,,liefst vijftig procent van de fulltime arbeidsplaatsen gaat op aan ondersteunende diensten en slechts twintig procent is bestemd voor onderwijs'', aldus het manifest.

De hoogleraren zijn van oordeel dat studenten ontevreden zijn over ,,het gestandaardiseerde en massale onderwijs dat hun wordt aangeboden''. Verder ,,verschralen'' volgens hen de positie en kwaliteit van onze universiteiten. ,,Jarenlange bezuinigingen en een loonontwikkeling die continu achterblijft bij die in het bedrijfsleven en de centrale overheid, hebben geleid tot een uittocht van veel wetenschappers.''

De vijftig hoogleraren menen dat wetenschappelijke onderzoekers steeds meer in de greep van opdrachtgevers komen, waardoor ze hun onafhankelijkheid dreigen te verliezen. Voorts schrijven ze dat studenten beter ,,over de schutting van hun eigen discipline moeten leren kijken'', bijvoorbeeld door het volgen van vakgebieden buiten de eigen faculteit. Ze noemen daarbij de VS als een goed voorbeeld.

Studenten van de Universiteit van Amsterdam uitten vorige week in deze krant hun onvrede over de `verschoolsing' van hun universiteit. Ze richtten daartoe een nieuwe partij op, Democratisch Initiatief Studenten (DIS). DIS neemt op 17 april deel aan de verkiezingen voor de centrale studentenraad van de UvA.

Rector magnificus W. Wagenaar van de Universiteit Leiden noemde de kritiek van de vijftig hoogleraren in het manifest vanochtend ,,een dolkstoot in de rug van de universiteiten, waarvoor ik geen sympathie heb''.

KRITIEK: pagina 6