Greenpeace en Shell

In de rubriek `In de marge' (NRC Handelsblad, 22 maart) worden stellige conclusies getrokken over de aandelenaankoop van Greenpeace. De aandelen zouden zijn betaald uit donateursgeld, Greenpeace zou de regels niet kennen en zou niet inzien dat Shell al veel doet aan zonne-energie. `In de marge' ziet echter een aantal zaken over het hoofd. Greenpeace heeft het geld voor de aandelenaankoop niet van de donateurs betrokken maar geleend van de ASN bank en via de Triodos bank, die andere groene investeerder, een constructie gemaakt waardoor de aandelenaankoop financieel is afgedekt. Bovendien bleek Greenpeace de regels wel degelijk te kennen. Begin april ontvangen de Shell-aandeelhouders een speciale antwoordcoupon waarin op het Greenpeace-initiatief wordt gewezen. Dat is uniek in de geschiedenis en het feit dat Greenpeace liever nog meer informatie had gestuurd doet daar niets aan af. Shell investeert al iets in zonne-energie en dat is precies de reden waarom Greenpeace Shell vraagt om grootschalig in zonne-energie te gaan. Shell heeft al de ervaring en de kennis om zo'n stap te kunnen zetten. Aan Mobil of Exxon hoef je zoiets niet te vragen; daar heeft Greenpeace andere plannen voor.

Op een punt heeft `In de marge' gelijk. Greenpeace kan de aandelen ook weer verkopen. Dat zullen we dan ook doen. Op 9 mei, na de aandeelhoudersvergadering. Zonder winst of verlies.

    • Diederik Samsom