Congres voor hulp aan Colombia

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft gisteren met 263 tegen 146 stemmen een militair hulpprogramma voor Colombia van ruim 3,5 miljard gulden goedgekeurd. Met dat geld worden legerbataljons getraind om de coca-gebieden in het zuiden van Colombia binnen te vallen, die nu in handen zijn van de linkse guerrillabeweging FARC, en worden 63 helikopters aangeschaft. Het Huis nam een amendement aan dat bepaalt dat er niet meer dan driehonderd Amerikaanse militaire adviseurs in Colombia mogen zijn. Dit om critici gerust te stellen, die waarschuwen dat Colombia voor de VS een Vietnam-achtig moeras kan worden. (Reuters)