Borst: veertig grote hospitalen

Minister Borst (volksgezondheid) voorziet dat er in de nabije toekomst veertig ziekenhuizen resteren die alle zorg kunnen bieden. Ze worden omringd door zestig tot tachtig regionaal gespreide `satellieten' waar de bevolking voor eenvoudige behandelingen terecht kan. Op dit moment wordt al meer dan 70 procent van de hulp in polikliniek of dagbehandeling gedaan en dit percentage neemt alleen maar toe. Volgens Borst, die gisteren met de Tweede Kamer sprak over de ziekenhuiszorg, hebben veel kleine ziekenhuizen straks alleen nog een taak als polikliniek of dagbehandelcentrum. Zij maken dan deel uit van de genoemde veertig ziekenhuisorganisaties.