Berging grote winstmaker Smit

Zeesleepvaart- en bergingsbedrijf Smit Internationale heeft het resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belasting vorig jaar zien stijgen met 6 procent naar 23,4 miljoen euro (51,5 miljoen gulden). Vooral de berging droeg sterk bij aan het positieve resultaat.

De nettowinst halveerde van 54,2 miljoen euro in 1998 naar 25,5 miljoen euro vorig jaar. Dat werd veroorzaakt door de eenmalige boekwinst die in 1998 op de verkoop van zeesleepvaartbedrijf Smit Lloyd aan het Amerikaanse Seacor werd behaald. Voor het komende jaar voorziet bestuursvoorzitter N. Buis van Smit een resultaat dat ,,belangrijk hoger'' ligt dan de winst in het afgelopen jaar. In de financiële wereld wordt een dergelijke kwalificatie uitgelegd als een winststijging van 12 tot 20 procent.

Vooral in de berging deed Smit het afgelopen jaar goede zaken. Mede omdat veel bergingsacties dichtbij huis op de Noordzee konden worden uitgevoerd – wat duur transport van bergingsmaterieel beperkt – steeg het bedrijfsresultaat in deze sector vorig jaar naar 19 miljoen euro.

Ook het resultaat van de divisie Port & Coastal (kust- en riviersleepvaart, pontonverhuur, enzovoort) ging omhoog: van 7 miljoen euro in 1998 naar 8 miljoen vorig jaar. Tegenviel het resultaat in de divisie Maritime Contracting, (maritieme aannemerij voor onder meer de offshore), de derde kernactiviteit van Smit. Hier daalde het resultaat scherp, van 19 miljoen euro in 1998 naar 7 miljoen vorig jaar.

Smit opereert tegenwoordig vanuit Rotterdam, Singapore, Houston en Kaapstad. Met de nieuwe vestiging in Zuid-Afrika komt Smit een stap dichter in de buurt van de `brandweer-op-zee-gedachte', waarbij het bedrijf overal ter wereld sleepboten heeft liggen die bij grote scheepsrampen onmiddellijk in actie kunnen komen. Smit heeft voor het uitvoeren van dergelijke bergingsacties overal ter wereld allianties afgesloten met andere bergingsmaatschappijen.