Bedrijfsarts grijpt eerder in bij psychisch probleem

Snel ingrijpen van de bedrijfsarts kan werknemers met psychische klachten uit de WAO houden, zegt de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). De beroepsvereniging voor bedrijfsartsen heeft daarom regels opgesteld opdat de bedrijfsarts werknemers sneller en intensiever begeleidt.

De NVAB heeft de richtlijn opgesteld naar aanleiding van een onderzoek naar zowel de huisarts- als de bedrijfsartsenpraktijk. Hieruit bleek dat een werknemer met psychische klachten zonder snelle en intensieve begeleiding al na vier weken 20 procent kans heeft om in de WAO te belanden. Na drie maanden is dat 50 procent.

Tot nu toe misten bedrijfsartsen een regeling voor de begeleiding van werknemers met psychische klachten. Volgens de nieuwe richtlijn moet de bedrijfsarts binnen twee weken een eerste gesprek hebben met de werknemer. Eerst moet duidelijk worden waar de problemen zich precies voordoen en in hoeverre de werknemer die zelf kan oplossen.

Uiteindelijk moet de arts na meer gesprekken een gezondheidsadvies geven en aangeven waar de werknemer in het vervolg op moet letten om herhaling te voorkomen. (ANP)